StoryEditor

Jak założyć koło gospodyń wiejskich

Chcesz założyć koło gospodyń wiejskich, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Sprawdź, do jakich urzędów musisz się zgłosić i po co!
23.03.2020., 16:03h

Zainteresowanie założeniem nowych kół gospodyń wiejskich nie słabnie. Jak założyć koło i gdzie złożyć dokumenty?
Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób. Komitet założycielski składa do kierownika powiatowego biura ARiMR wniosek o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu oraz listą członków i uchwałą o powołaniu zarządu.

Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR.

Po zarejestrowaniu koła w ARiMR należy złożyć do GUS-u wniosek o nadanie numeru REGON. Wniosek o nadanie REGON musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu. W następnej kolejności trzeba wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o NIP. Wniosek do US muszą podpisać dwie osoby uprawnione do reprezentacji koła. Dopiero po uzyskaniu REGONu i NiP-u należy udać się do banku i założyć konto dla KGW. Tu będą potrzebne wzory podpisów całego zarządu koła.

W urzędzie skarbowym należy również zgłosić czy koło będzie prowadziło uproszczoną ewidencję czyli tzw. UEPiK. KGW musi poinformować urząd o wyborze uproszczonej ewidencji w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności lub w ciągu pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Jeśli tego nie zrobi będzie zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 15:34