StoryEditor

Przygotuj heder na żniwa

W czasie przygotowania kombajnu do żniw oraz podczas zbioru wielu kombajnistów poświęca zbyt mało uwagi hederowi. Warto sprawdzić kilka punktów i dokonywać bieżących regulacji, aby zbiór przebiegał z pełną wydajnością.
23.07.2023., 18:07h
Trzeba pamiętać, że zbiór rozpoczyna się na hederze. Dlatego musi on pracować niezawodnie i równomiernie podawać materiał do przenośnika pochyłego, a następnie do młocarni. Równomierne zasilanie młocarni materiałem zmniejsza ryzyko uszkodzenia ziarna. Gdy materiał będzie podawany nierównomiernie będzie dochodzić do przeciążeń na zespole omłotowym, co może skutkować awarią. Młocarnia musi być optymalnie zasilana zbieranym materiałem, gdy będziemy pracować ze zbyt małą prędkością, a ilość materiału między klepiskiem i cepami bębna będzie zbyt mała rośnie ryzyko uszkadzania ziarna. Również wtedy kosz sitowy będzie niedostatecznie wypełniony co może prowadzić do zwieszonych strat. 

Z kolei gdy młocarnia będzie zbyt mocno obciążona zbyt duża ilość ziarna będzie trafiać wraz ze słomą na wytrząsacz klawiszowy. Dlatego trzeba  znaleźć tutaj złoty środek. Pomocne są tutaj czujniki strat, ale nie można ufać im bezgranicznie. Oczywiście trzeba pamiętać o regulacji czułości czujników z drobnonasiennych na cięższe ziarna. Warto od czasu do czasu skontrolować plewy na zaczepie i tylnej osi kombajnu, gdy znajdziemy tam dorodne ziarna trzeba zmienić nastawy zespołu czyszczącego. Gdy słoma jest odkładana w pokos kontroluj czy nie na w nim ziarna. 
Heder do kontroli
Podstawa jest kontrola kompletności płytek kosy i bagnetów. Warto sprawdzić szczelinę pomiędzy tymi elementami. Nie może być zbyt duża. Zasada cięcia jest tutaj taka sama jak nożyczek. Gdy szczelina będzie zbyt duża cięcie będzie utrudnione. W razie konieczności należy wyregulować docisk kosy. Po regulacji sprawdź posuw kosy, nie może przesuwać się ze zbyt dużym oporem. Skontroluj także stan główki, nie może mieć luzów, bo kosa nie będzie wtedy przesuwać się w pełnym zakresie co może skutkować niedocinaniem zwłaszcza gdy zacznie nachodzić rosa.

Bagnetom trzeba przyjrzeć się wnikliwie gdy heder garażowany jest pod chmurką. Płaskie powierzchnie nad którymi przesuwają się płytki kosy nie powinny być pokryte rdzą. Powstawaniu rdzy towarzyszą mikro wżery w gładkiej powierzchni bagnetów. Gdy rdza zostanie wytarta zwiększy się odległość do płytek kosy. Wieloletnie garażowanie hederu pod chmurką prowadzi do wcześniejszego zużycia bagnetów.

Kolejny ważny, często pomijany punkt to kontrola poziomu oleju w przekładni napędu kosy – dotyczy głównie hederów garażowanych pod chmurką. Heder należy opuścić po pozycji roboczej. Gdy poziom oleju będzie zbyt wysoki oznacza to, że dostała się do niego woda. W hederach, które narażone były przez długi czas na oddziaływanie warunków atmosferycznych sprawdź poprawność działania sprzęgła napędu. W wilgotnych warunkach może dojść do pokrycia rdzą tarczek sprzęgła. Takie sprzęgło nie spełni swojego zadnia i nie rozłączy napędu.

Następnie sprawdź stan przenośnika ślimakowego. Gdy są w  im widoczne wgniecenia postaraj się je wyprostować, w tym celu korzystaj z okienek rewizyjnych. Dobrze sprawdzają się tutaj miękkie deski sosnowe z oflisem. Odkręcając okienka rewizyjne warto usunąć z wnętrza przenośnika pozostałości kurzu. Skontroluj również stan prowadnic palców przenośnika ślimakowego. W razie zbyt dużych luzów zaleca się ich wymianę na nowe.
Ważnym punktem jest kontrola czystości kanału zasilającego w hederze. To niecka umieszczona na tylnej ścianie hederu za przenośnikiem ślimakowym. Lubią się w nim gromadzić łuszczyny i nasiona rzepaku, co może utrudniać transport skoszonego zboża. Po zamontowaniu stołu do rzepaku skontroluj czy nie ma szczelin pomiędzy hederem a stołem. Warto uruchomić młocarnię i heder i obserwować stół z bezpiecznej odległości.
Bezpośrednio nad kanałem zasilającym zamocowane są listwy zgarniające. Gdy będą oddalone zbyt daleko od zwojów ślimaka może dochodzić do nawijania materiału na ślimak. 
Sprawdź regulacje
W zależności od masy i objętości zbieranego materiału reguluj wysokość przenośnika ślimakowego nad dnem hederu. Gdy zbieramy dobrze plonujący rzepak szczelina musi być większa niż podczas zbioru słabo plonującego jęczmienia jarego. 
Kolejny punkt to regulacja kąta natarcia palców nagarniacza. W przypadku zbioru wysokiego rzepaku nieoprawnie wyregulowany nagarniacz może wrzucać materiał na górę ślimaka. 
Zamontuj podnośniki łanu
Podnośniki łanu znacznie ułatwiają pracę na wyległych plantacjach. Warto poświecić kilka minut na ich montaż i pracować z wyżej uniesioną kosą, co zmniejsza ryzyko dostatnia się kamienia do hederu. Jeśli masz heder z wysuwanym hydraulicznie stołem tzw. vario warto demontować podnośniki łanu na czas zbioru rzepaku. Wysunięte mocno do przodu podnośniki uderzają o stojące łodygi rzepaku, co może zwiększać straty.
Kolejny krok to kontrola poprawności działania czujników układu poziomowania hederu. W czasie pracy warto korzystać z funkcji koszenia na stałej wysokości. 
Dawid Konieczka
Autor Artykułu:Dawid Konieczka

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 18:54