Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wojna Rosja - Ukraina a rolnictwo>

Izba Zbożowo-Paszowa wyklucza z grona członków firmę z rosyjskim kapitałem

Obrazek

Jednoznaczne rozstrzygnięcia przyniosło wtorkowe posiedzenie Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej. Prezydium chce, by członkowie zakończyli współpracę z rosyjskimi partnerami. Izba zabrała także głos w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

dr Juliusz Urban2 marca 2022, 11:42

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i jej gospodarczymi konsekwencjami Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Prezydium. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i problemy dla rynku zbóż i pasz związane m.in. z przerwaniem łańcucha dostaw i ograniczeniem dostępności surowców.

W odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę Prezydium Izby podjęło dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła wykluczenia z grona członków Izby firmy z kapitałem rosyjskim. Statut Izby stanowi, że możliwe jest wykluczenie firmy, której członkostwo godzi w dobre imię Izby i nie da się go pogodzić z celami Izby. – W opinii Prezydium IZP, Federacja Rosyjska dokonując zbrojnej agresji na Ukrainę, naruszyła między innymi wszelkie zasady możliwej współpracy gospodarczej z podmiotami wywodzącymi się z jej terytorium, w tym ich reprezentowania w organizacjach branżowych – czytamy w uchwale.

Podczas posiedzenia przyjęto również jednogłośnie uchwałę w sprawie wdrożenia przez członków IZP działań na rzecz odstępowania od współpracy z podmiotami gospodarczymi wywodzącymi się z Federacji Rosyjskiej.

Prezydium Izby zwróciło uwagę, że jednym z działań Izby jest kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków. Uchwała podyktowana jest koniecznością podejmowania wszelkich starań na rzecz zaprzestania tego konfliktu zbrojnego.

Raport IZP: Coraz trudniejsza sytuacja na światowym rynku zbóż, Polska żywnościowo zabezpieczona!

Analitycy Izby Zbożowo-Paszowej monitorują na bieżąco sytuację na zbożowym rynku krajowym i światowych giełdach w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

– Ukraina i Rosja odpowiadają łącznie za 30 proc. eksportu pszenicy – podkreśla prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. – Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw, ograniczenia podaży i eksportu, zmieniając diametralnie sytuację na światowych giełdach –zauważa prezes Piątkowska.

Polska jest znaczącym eksporterem żywności, w tym również zboża. Nasz kraj nie jest uzależniony od pszenicy ukraińskiej czy rosyjskiej. Dotyczy to również pozostałych zbóż. Ale rosyjska agresja i sytuacja za wschodnią granicą oddziałuje na krajowy rynek, powodując wzrost cen i eksportu i jednocześnie nie stanowiąc zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

W najnowszej analizie Izba informuje, że atak Rosji na Ukrainę i zakłócenia w eksporcie kukurydzy i pszenicy z Ukrainy zapewne przełożą się na wzrost eksportu ziarna zbóż z Polski w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu.

Rosja i Ukraina są dużymi eksporterami zboża do Afryki (w tym Egipt, Tunezja, Liban, Libia, Nigeria), Turcji, Chin i krajów Bliskiego Wschodu. To główni klienci ukraińskiego i rosyjskiego rynku zbóż. Obserwatorzy rynku zadają sobie pytanie o eksport pozostałych ok. 17 mln ton z planowanych ponad 60 mln ton zbóż z Ukrainy.  Informacje, że ukraińskie wojsko wstrzymało żeglugę w portach czarnomorskich, a Rosja zamknęła Morze Azowskie dla statków handlowych zwiększyły obawy o utratę dostaw ziarna, co może skierować popyt w kierunku alternatywnych źródeł, takich jak dostawy z UE – podkreślają eksperci Izby.

Eksperci Izby Zbożowo-Paszowej w opublikowanym raporcie zbożowym podkreślają jednocześnie, że:

1.      Bezpieczeństwo żywnościowe Polski jest niezagrożone;

2.      Ograniczona podaż i zanik eksportu związane z eksportem zwiększą popyt na polskie zboża;

3.      Ceny produktów rolnych na światowych giełdach i sklepowych półkach będą rosły.

oprac Juliusz Urban, na podstawie komunikatów IZP, Fot. archiwum taPPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)