StoryEditor

Tak wygląda krajobraz ukraińskich wsi i miasteczek podczas rosyjskiej agresji [FILM]

Ukraińskie Rolnictwo poniosło znaczne straty z powodu rosyjskiej agresji i wojny. W niedawnym ogólnokrajowym badaniu gospodarstw wiejskich przeprowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) co czwarty z 5200 pytanych rolników ograniczył lub zaprzestał produkcji rolnej. Sytuacja jest trudniejsza w niektórych regionach Ukrainy, gdzie ponad 40% gospodarstw zaprzestało produkcji rolnej.
03.02.2023., 15:02h
Raport FAO z grudnia 2022 roku pokazuje, że ukraińskie rolnictwo poniosło ogromne straty z powodu wojny. Bezpośrednie straty sięgają kwoty 6,6 mld dolarów, a pośrednio nawet i 34,5 mld dolarów. Sytuacja w sektorze nie jest łatwa, ponieważ utracono ponad 30% dostępnego areału przeznaczonego pod uprawy i 70% ziemi z systemami nawadniania, a zbiory spadły o 40% w porównaniu z 2021 rokiem.

Pomimo trudności, rolnictwo dalej pozostaje motorem napędowym gospodarki

Szkody spowodowane zanieczyszczeniem gleby, jak podaje Państwa Inspekcja Ochrony Środowiska na dzień 23 stycznia 2023, osiągnęły prawie 18,95 mld dolarów, a zanieczyszczenie zasobów wodnych szacuje się na ponad 1,5 mln dolarów. Pomimo tych trudności sektor rolny dalej jest głównym motorem gospodarki na Ukrainie.

Czytaj także: Ukraińscy rolnicy liczą straty z powodu agresji rosyjskiej

Głównymi problemami ukraińskiego rolnictwa są trudności z eksportem, kosztowna logistyka i niskie ceny zbóż dla rolników. Niekorzystne warunki pogodowe i kryzys energetyczny również negatywnie wpłynęły na rolników.
Minister Polityki Rolnej i Żywnościowej Mykoła Solski zauważył, że podejmowane są kroki w celu zmniejszenia ryzyka dla sektora rolnego. Rząd pracuje nad zwiększeniem kredytów dla rolników i negocjuje z Bankiem Światowym przedłużenie programu kredytowego 5-7-9%. Ministerstwo przygotowuje również program rekompensat za koszty instalacji generatorów lub kotłów na paliwo stałe w elewatorach zbożowych.

Przy międzynarodowym wsparciu rolnictwo na Ukrainie ma szansę rozwoju

Pomimo trudności, rząd i organizacje międzynarodowe pracują nad znalezieniem rozwiązań tych problemów. Rok 2023 może być nadal trudny dla branży, ale przy wsparciu organizacji międzynarodowych i inicjatyw rządowych sektor rolnictwa na Ukrainie ma potencjał do ożywienia i rozwoju.


mkh na podst. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Ukrainy, FAO
Maryia Khamiuk
Autor Artykułu:Maryia Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 17:46