StoryEditor

Głownia guzowata i głownia pyląca kukurydzy – jakie preparaty są zarejestrowane?

W uprawie kukurydzy w Polsce występują dwa rodzaje głowni. Lepiej znana głownia kukurydzy oraz głownia pyląca. Obie mogą być zwalczane zaprawami. Mamy obecnie zarejestrowanych kilka środków, jakich?
19.09.2023., 10:09h

Głownia guzowata kukurydzy

Przyczyną głowni guzowatej jest grzyb podstawkowy, z gatunku Ustilago maydis. Co ciekawe, nie jest to jak w przypadku wielu głowni zbóż, patogen infekujący tylko z nasion przed końcem rozwoju ziarniaka (głownie pylące) lub podczas kiełkowania (głownie zwarte). Do infekcji dochodzi także w trakcie wegetacji. Grzyb zatem nie rozwija się tylko systemicznie w roślinie i nie daje objawów na organach generatywnych, ale guzy pojawiają się także tam, gdzie następuje, wnikniecie zarodnika. Dlatego objawy obserwujemy nie tylko na kolbach i wiechach, ale także na pędach.

Głownia pyląca kukurydzy

Kukurydzy grozi dodatkowo głownia pyląca, która nie jest związana z warunkami pogodowymi, ale z zanieczyszczeniem materiału siewnego i gleby zarodnikami oraz wysiewem ziarna niezaprawionego fungicydem. Problem nawarstwił się po wycofaniu skutecznego tiuramu. Nie jesteśmy jednak bez szans walki z głowniami.

Głownia pyląca i guzowata - jakie zaprawy?

Głownia guzowata i pyląca mogą być zwalczane zaprawami. Mamy obecnie zarejestrowanych kilka środków. Są to:
  • Alios 300 FS,
  • Lumiflex,
  • Maxim XL 034,7 FS (uwaga termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-09-30)
  • Rancona 450 FS,
  • Vibrance 500 FS. 
Tylko Alios i Maxim mają rejestrację na głownię guzowatą a Alios oprócz tego na pylącą. Pozostałe środki ograniczają głownię pylącą.

na podst. Czubiński 
Fot: Czubiński
Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 16:46