Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Zagrożenie czyha pod ziemią

Obrazek

Szkodniki glebowe są zmorą nie tylko dla kukurydzy. Oprócz powszechnych dla każdej uprawy drutowców czy rolnic nękają ją też inne, równie groźne.

Jacek Daleszyński3 stycznia 2020, 11:24
Od kilku lat do IOR – PIB napływa coraz więcej sygnałów o lokalnym wzroście szkodliwości drutowców, pędraków, larw stonki kukurydzianej czy choćby śmietki kiełkówki dla wysianej lub wschodzącej kukurydzy. Niestety, czasem trzeba było wykonać przesiewy z powodu zbyt silnego spadku obsady roślin przez żerowanie m.in. drutowców, śmietki czy rolnic.

Pojawiają się od samego początku

Szkodniki glebowe w większości przypadków pojawiają się bezpośrednio na początku wegetacji kukurydzy, tj. zaraz po siewach lub w okresie wschodów. Niektóre z nich, jak drutowce i pędraki mają kilkuletni cykl rozwojowy, co oznacza, że na danym stanowisku przebywają od roku do nawet 4–5 lat. Gatunkami, które oczekują w glebie na wysiew kukurydzy są także m.in. lenie, łokaś garbatek, turkuć podjadek, a także rolnice (po zimowaniu) i stonka kukurydziana (a dokładnie jej jaja złożone na monokulturach).
Do gatunków nalatujących na założone już plantacje kukurydzy zalicza się natomiast bawełnicę wiązowo-zbożową, Helotropha leucostigma oraz śmietkę kiełkówkę. Ten ostatni gatunek jest o tyle zróżnicowany, że może pojawić się zarówno przed, jak i po wysianiu kukurydzy, a samice składające jaja do gleby zwabia zapach rozkładającej się materii organicznej.

Zawsze obrywa obsada

Pierwszy rodzaj uszkodzeń powstaje wówczas, gdy szkodniki zaatakują ziarniaki zaraz po ich wysianiu. Plantator wówczas nie obserwuje wschodów bądź są one ograniczone. Drugi rodzaj uszkodzeń powstaje wówczas, gdy szkodnik uszkadza system korzeniowy roślin, mocno go obgryzając. Zredukowane korzenie nie są w stanie zaopatrzyć rośliny w wodę i składniki, a liście więdną, żółkną i zamierają. Niektóre gatunki dodatkowo mogą wgryzać się w podstawę łodygi, co powoduje przecięcie wiązek przewodzących, również skutkujące zamieraniem rośliny. Niekiedy dochodzi także do całkowitego ścięcia rośliny, wtedy przewraca się ona na glebę i zasycha. Taki sposób żerowania jest charakterystyczny dla rolnic. W przypadku żerowania bawełnicy wiązowo-zbożowej na korzeniach zwykle nie obserwuje się większych zaburzeń w rozwoju rośliny, które są głównie „okradane” z wody i składników pokarmowych.

Więcej na temat szkodników glebowych uszkadzających kukurydzę przeczytasz w najnowszy, styczniowym wydaniu „top agrar Polska” od strony 94.jd, fot. Bereś

Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy