Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Maszyny rolnicze>

Zadbaj o jakość swojej paszy

Obrazek

Podstawą żywienia w hodowli przeżuwaczy są pasze przygotowane z kiszonek i sianokiszonek. Z dobrze wyposażoną sieczkarnią Claas zadbasz o jakość swojej paszy już podczas zbioru.

Jan Józefowicz23 stycznia 2022, 22:05
Podczas zbioru kukurydzy liczy się nie tylko termin, ale też pożądana długość cięcia i ubicie pryzmy. Ale to nie wszystko, bo istotne znaczenie mają również środków wspomagających zakiszenie. Przed tym trzeba jednak określić termin zbioru: liczy się zawartość suchej masy w zakiszanym materiale i jego faza dojrzałości. Podstawowe znaczenie ma doświadczenie rolników i doradców żywieniowych, a także wyposażenie sprzętu do zbioru, np. czujnika NIR w sieczkarniach Claas Jaguar.

NIR i jego możliwości 


Czujnik ten pozwala zmierzyć zawartość suchej masy i takich składników, jak skrobia, białko surowe, włókno surowe, popiół surowy i tłuszcz surowy. Dodatkowo w przypadku zbioru kiszonki NIR może określić także zawartość cukru. Należy dodać, że pomiar odbywa się w czasie rzeczywistym i to z bardzo dużą dokładnością. - Czujnik NIR wykorzystuje spektroskopię w bliskiej podczerwieni wykonując pomiar w sposób ciągły podczas zbioru bez wpływu na przepływ materiału w sieczkarni – opisuje sposób działania Andrzej Kulczyński z Claas Polska.

Długość cięcia, a jakość paszy


Jak wyjaśnia Claas, w Polsce spotykamy różne technologie cięcia. Są hodowcy decydujący się na sieczkę o długości 5 mm, a inni od 12 do 15 mm. Jest też duża grupa rolników stosujących bardzo długą sieczkę nawet do 30 mm, to tzw. technologia Shredlage, która występuje obecnie w maszynach marki Claas.

W tej technologii sieczka jest przecinana na wyjątkowo długie fragmenty od 26 do 30 mm. Poza tym następuje bardzo duże naruszenia ziarna i jego silne roztarcie. Duża powierzchnia posiekanego materiału zapewnia bakteriom większą „powierzchnię aktywną”, umożliwiającą naruszanie komórek roślinnych. Zwiększa to ilość dostępnej dla krowiego żołądka skrobi, która stanowi cenne źródło energii. Dzięki stosowaniu metody Shredlage producenci mleka mogą zwiększyć zawartość kiszonki kukurydzianej w paszy, przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości słomy i paszy treściwej.
 

Zgniatacz to podstawa


Trzeba jednak pamiętać, że ważniejszy od długości cięcia jest odpowiedni zgniatacz ziaren do danej technologii. Jak zaznacza Andrzej Kulczyński z Claas, sieczkarnie Jaguar mogą być obecnie wyposażone także w czujnik wilgotności. Jego wskazania wyświetlane są na monitorze systemu Cebis. Wraz z automatyczną regulacją długości sieczki pozwala on zaprogramować automatyczne dostosowywanie długości do zawartości suchej masy w zbieranym materiale. Co wpływa na wyższą jakość paszy.

 

Dozowanie dodatków do sieczki


Zwłaszcza przy wysokiej zawartości suchej masy w zbiorze traw rolnicy i przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze coraz częściej stawiają na precyzyjne dozowanie dodatków zakiszających do sieczki. W tym celu firma Claas stworzyła praktyczną aplikację, która pomaga operatorowi w ich dozowaniu w zależności od uprawy, plonów i informacji od producenta dodatku do sieczki. Zapobiega to podawaniu zarówno zbyt małej lub zbyt dużej ilości cennego dodatku.

Wprowadzanie danych


W celu obliczenia prawidłowej dawki dla danego zastosowania do aplikacji wprowadza się następujące dane:
  • przewidywany plon na hektar,
  • wielkość obszaru przeznaczonego do zbioru,
  • szerokość roboczą,
  • przewidywaną prędkość roboczą,
  • zalecane przez producenta dozowanie dodatku do sieczki,
  • wielkość opakowania dodatku do sieczki.

Następnie operator wprowadza zalecane ustawienia w terminalu Cebis. Najpierw należy wybrać, czy dodatek do sieczki ma być dozowany przez zbiornik Actiliser 37 czy wtryskiwany z dużego zbiornika na wodę o pojemności 375 l. Ponadto określa się, czy dozowanie ma być podawane w l/t czy l/h. Podczas zbioru można skorygować dane podstawowe, np. gdy sieczkarnia pracuje szybciej lub wolniej niż zakładano. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i Apple przez dostęp do platformy „Claas connect”.

Dobrze ubij, szczelnie przykryj


Materiał ścięty na kiszonkę powinien zostać ułożony w ubitej pryzmie najlepiej w czasie 48-72h od skoszenia. Ekspert Claasa doradza, aby masa kiszonkowa była bardzo dobrze ubita szczelnie przykryta. Warto ją także obciążyć od góry, a od dołu obsypać piachem. Szczelne przykrycie zapewnia dobre warunki do rozwoju bakterii fermentacji kwasu mlekowego.

Przygotowanie sieczkarni


Co nie mniej ważne – mówi Andrzej Kulczyński – nie uda się dobrze zaprawić kiszonki bez odpowiednio przygotowanego i sprawnego sprzętu. Ważny jest podstawowy stan techniczny głównych elementów roboczych: noże, stalnica, walce zgniatacza, noże na przystawce. Dlatego też przed przystąpieniem do zbioru, zwłaszcza maszyn używanych, trzeba wykonać przegląd posezonowy Claas.

opr. jj
fot. firmowe


Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Józefowicz
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)