Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

Kara za nadprodukcję: prognoza ARR

Obrazek

– Wysokość przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw może wynieść ponad 6% – prognozuje Agencja Rynku Rolnego.

Marcin Jajor3 kwietnia 2015, 09:49

Biorąc pod uwagę aktualną skalę skupu mleka, tak wysokie przekroczenie przez Polskę kwoty krajowej dostaw będzie skutkowało dotkliwą karą (tzw. opłatą wyrównawczą). Hodowcy krów mlecznych muszą się liczyć z wydatkiem od 60 do 70 groszy za każdy kilogram surowca wprowadzony na rynek ponad przyznany limit. Jak jednak informuje ARR, powyższe przedmiotowe wyliczenie jest oparte na prognozowanych wartościach w związku z czym może być obarczone pewnym marginesem błędu. Przy założeniu, że krajowa kwota dostaw zostanie przekroczona o ok. 4% opłata jednostkowa za każdy kilogram mleka wprowadzony na rynek ponad przyznaną kwotę indywidualną może wynieść ok. 50–60 groszy, zaś przekroczenie na poziomie powyżej 6%– karą w wysokości ok. 70–80 groszy za kilogram ponad limit.    mj (źródło: ARR)Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)