StoryEditor

Finansowanie bioasekuracji? Tak, ale tylko na papierze

Kiedy rolnicy otrzymają rządową pomoc na wprowadzenie obowiązkowych zasad bioasekuracji? Przepisy w tej sprawie powstały już pod koniec lutego, ale od tego czasu zapadła cisza. W grę wchodzi program pomocy, którego wartość przekracza 1 miliard złotych!
24.05.2018., 12:05h
Projekt rozporządzenia został wysłany do konsultacji społecznych 20 lutego. Zakładał m.in. ustanowienie rządowego programu pomocy dla hodowców trzody chlewnej. Pomoc miała być skierowana do rolników, którzy na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii będą zobowiązani zaprzestać dalszej produkcji wskutek niezachowania warunków bioasekuracji.

Przewidziano dla nich rekompensaty za utracone dochody w wysokości 0,36 zł dziennie za każde zwierzę, ale nie więcej niż do 50 sztuk dla jednego producenta świń.  
Z kolei tym, którzy zdecydowali się dalej hodować oraz inwestować w bioasekurację rząd zaproponował możliwość ubiegania się o refundację 50% kosztów zakupu: 
  • mat dezynfekcyjnych;
  • sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów;
  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. 

Ponadto rząd zaproponował uruchomienie dodatkowej pomocy dla producentów rolnych, poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, poprzez obniżenie płaconego przez kredytobiorców oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji.
 

Cisza wokół rozporządzenia


Wartość całego, 3 – letniego programu pomocy, resort rolnictwa oszacował na 1 mld 116 mln zł! Problem w tym, że pomoc jest cały czas tylko na papierze. Konsultacje społeczne już się zakończyły. Zgłoszono kilka uwag merytorycznych związanych między innymi ze zwiększeniem limitu refundacji na zakupu materiałów ochronno–dezynfekcyjnych z 50% do 80% lub nawet 100%. Krajowa Rada Izb Rolniczych zakwestionowała także limit rekompensat za utracone dochody tylko do 50 sztuk świń. Następnie zapadała cisza. 

Opozycja pyta


Sprawą zainteresowała się już opozycja, która wysłała do ministra rolnictwa interpelacje, w której dopytuje kiedy od kiedy rolnicy będą mogli ubiegać się o dodatkową pomoc na finansowanie realizacji programu bioasekuracji.
„ 28 lutego 2018 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym wszyscy rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach świnie muszą się dostosować do nowych wymagań dot. zabezpieczenia gospodarstw w związku z epidemią ASF w Polsce. Od końca lutego, tysiące rolników w Polsce, chcąc sprostać nowym przepisom poniosło bądź poniesie koszty na poziomie, co najmniej kilku/kilkunastu tysięcy złotych. Jeszcze przed wejściem w życie tego kosztownego dla rolników rozporządzenia, czyli 2 miesiące temu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publicznie ogłosił, że wszyscy rolnicy, którzy zdecydują się na wprowadzenie bioasekuracji otrzymają pomoc" – napisali posłowie Platformy Obywatelskiej. 

Oficjalnej odpowiedzi na interpelację jeszcze nie ma, ale nieoficjalnie mówi się, że problem znów jest Bruksela. Taka forma pomocy może być bowiem udzielana dopiero po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską, która oceni, czy jest zgodna z zasadami udzielania pomocy na wspólnym rynku. 
wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 19:02