StoryEditor

Raport IUNG - Susza ciągle obecna, ale tylko w 6 województwach

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w 11. okresie raportowania, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia br., IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w kilku województwach.
07.09.2023., 12:09h
W 11. okresie raportowania, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –48 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 37 mm w stosunku do poprzedniego okresu, czyli od 21 VI do 20 VIII.
Największy deficyt wody dla roślin odnotowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w Północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski, gdzie wyniósł od –150 do –179 mm. Duży niedobór wody notowano również we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz w północno-wschodniej części kraju od –120 do –149 mm. Na pozostałym terytorium Polski niedobór wody wynosił od 0 do –119 mm (patrz mapa; źródło IMGW).
Susza w 6 województwach i na 5 uprawach
Susza rolnicza występowała na terenie 6 województw:
 • wielkopolskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • podlaskiego,
 • lubelskiego,
 • mazowieckiego,
 • łódzkiego.
Susza występowała w 5 monitorowanych uprawach:
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • kukurydzy na ziarno,
 • krzewów owocowych,
 • ziemniaka,
 • roślin strączkowych.
Kukurydza w opałach
W jedenastym okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę i objął 103 gmin kraju, w kukurydzy na ziarno zjawisko dotyczy 66 gmin. W ziemniaku suszę stwierdzono dla 9 gmin, a u roślin strączkowych w 8.
Wystąpienie suszy rolniczej w kraju od 21.03 do 31.08 br. przedstawia tabela:
 
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 17:31