StoryEditor

Raport IUNG: Susza lekko zelżała

W 8. okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą rolniczą w Polsce, wynosiła –137 mm. Zwiększyła się o 41 mm w stosunku do poprzedniego okresu, tj. od 21 V do 20 VII, kiedy odnotowano –178 mm.
07.08.2023., 14:08h
Po ostatnim bardzo deszczowym weekendzie, gdzie opady w wielu województwach przekroczyły znacznie 50 mm, a u rekordzistów nawet 100 mm, dość trudno przyjąć do wiadomości, że mamy suszę rolniczą. To jednak konsekwencja wcześniejszych drastycznych niedoborów opadów i kumulującego się od maja do końca lipca deficytu wody dla roślin. Chociaż zmniejszył się on wg ostatniego raportu o ponad 40 mm, jednakże wcześniej występował dość pokaźny w całym kraju.
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG – PIB w 8. okresie raportowania stwierdza zatem wystąpienie suszy rolniczej na terenie 15 województw (bez woj. podkarpackiego).
Susza zwłaszcza w centralnych województwach
Największy deficyt wody notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od –210 do –239 mm. Duży niedobór wody notowano również w zachodniej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na pojezierzu Mazurskim, w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od –170 do –209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe i wschód od tego obszaru od –100 do –169 mm (patrz mapa).
Susza we wszystkich monitorowanych uprawach
Według stanu na 31.07 susza rolnicza występowała we wszystkich monitorowanych w tym czasie uprawach, są to:
 • kukurydza na ziarno i kiszonkę
 • krzewy owocowe,
 • rośliny strączkowe,
 • warzywa gruntowe,
 • zboża ozime i jare,
 • tytoń,
 • plantacje truskawek,
 • plantacje chmielu,
 • ziemniak,
 • drzewa owocowe,
 • burak cukrowy.
Kukurydza najbardziej poszkodowana
Największy zasięg suszy rolniczej występował w kukurydzy na ziarno i kiszonkę, którą odnotowano w 1515 gminach (ponad 61% gmin Polski). Na uprawach krzewów owocowych zjawisko wystąpiło w 1285 gminach, u roślin strączkowych w 1166, na zbożach jarych w 674, w zbożach ozimych w 413, w uprawach ziemniaka w 391, a w buraku cukrowym w 58.
Wysoka ewapotranspiracja
Od dłuższego już czasu notowany jest w kraju wysoki wskaźnik ewapotranspiracji (parowanie z gruntu + transpiracja roślin). W 6. okresie raportowania, tj. 11.05 do 10.07 wartość ta dochodził do 4 mm, a w 7. (od 21.05 do 20 .7) do 4,2 mm/dzień. W 8 raporcie wyniosła średnio 4 mm/dzień, co przy braku opadów zmniejszyło deficytu wody zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej.
Tegoroczne warunki pogodowe z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju bardzo duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych.
W 8. raporcie odnotowano także zmniejszenie ogólnej powierzchni z suszą rolniczą we wszystkich 13 monitorowanych uprawach.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 15:19