StoryEditor

Emerytura rolnicza bez obowiązku przekazywania gospodarstwa – nowe przepisy wchodzą w życie od 15 czerwca br.

Od 15 czerwca wchodzą w życie przepisy dzięki, którym rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Zmiana będzie dotyczyć grupy 30 tysięcy rolników – emerytów. Ale to nie jedyny zmiany w systemie emerytalnym rolników.
02.06.2022., 16:06h

- Od wielu miesięcy deklarowałem, że rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę bez przekazywania gospodarstwa i to się stanie od 1 lipca. Dotrzymujemy słowa i nawet możemy powiedzieć, że przekraczamy plan dlatego, że ustawa została opublikowana 31 maja i wchodzi w życie z dniem 15 czerwca. Czyli mamy nawet przyśpieszenie – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Nowe przepisy od połowy czerwca

W praktyce oznacza to, że od 15 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o emeryturę (mężczyźni jeśli ukończyli 65 lat i kobiety jeśli ukończyły 60 lat) bez obowiązku przekazywania gospodarstwa i przerywania pracy w nim. Zdaniem MRiRW nowe przepisy to realizacja sprawiedliwości dziejowej, gdyż wchodzi w życie zasada obowiązująca w systemie powszechnym, gdzie można pracować i nie tracić emerytury. Rolnicy do tej pory takiej możliwości nie mieli.

- Pobieranie emerytury i praca na gospodarstwie nie będzie się wiązała z odprowadzaniem dodatkowej składki na ubezpieczenie. Rolnicy będą mogli pobierać emeryturę bez żadnych dodatkowych obciążeń – dodał minister H. Kowalczyk, który wyraził nadzieję, że nowe przepisy pozwolą rolnikom osiągać dodatkowe źródła dochodów lub rozwiąże problem rolników, którzy nie mają następców.

- Ważna informacja praktyczna. Pierwsze pełne świadczenie KRUS wypłaci z terminem 25 czerwca. Świadczenia przygotowane na termin 10 i 15 czerwca nasi beneficjenci otrzymają w kwocie dotychczasowej niemiej jednak do końca czerwca wypłacimy wyrównania – zapewniła Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szef resortu rolnictwa zapewnił też, że nie będzie likwidacji systemu krusowskiego. Jednocześnie trwają prace nad rozwiązaniem problemu zbiegu ubezpieczeń emerytalnych systemu krusowkiego i powszechnego.

Prawo do renty

Kolejna zmiana dotyczy osób uprawnionych do ren z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie. Takie prawo do renty będzie przysługiwało ubezpieczonym, całkowicie niezdolnym do pracy, którzy posiadają co najmniej 25 letni staż ubezpieczenia.

– Ta zmiana polega na tym, że w przypadku tych osób nie będzie wymagane, aby całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Nie będzie również wymagane okresu 5 lat podlegania ubezpieczeniu w ostatnim 10- leciu przed złożeniem wniosku o świadczenie rentowe  - tłumaczyła prezes KRUS A. Hadzik.

Zmiany dla żołnierzy

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.. KRUS szacuje, że ta zmiana może dotyczyć 100 tys. osób.

Prezes KRUS poinformowała ponadto, że nowe rozwiązania pozwalają na dodanie do wysokości emerytury również okresów odbywania służby wojskowej w wysokości 1% podstawowego świadczenia za każdy rok służby.

Więcej osób z prawem do ubezpieczenia

Kolejna istotna zmiana polega na rozszerzeniu katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

– Zmiana będzie dotyczyć ok. 2 tys. osób. To są osoby, które podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie zostawały do tej pory objęte ubezpieczeniem powszechnym z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego, stypendium, odbywania stażu bądź szkolenia. Te osoby były do tej pory były wyłączane z ubezpieczenia społecznego rolników – mówiła Aleksandra Hadzik.

Takie osoby będą mogły złożyć w ciągu pół roku wniosek o powrót do KRUS.

Zmiany w KRUS

W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

·  osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

·  ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

wk

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 13:23