Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Ile wyniesie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r.?

Obrazek

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2023 r. ogłosiła właśnie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Sprawdź, ile trzeba będzie zapłacić.

Karol Pomeranek12 grudnia 2022, 11:41
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2023 r. – jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące TUTAJ).
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.
– Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108,00 zł – wylicza KRUS.

Dodatkowa składka na ubezpieczenie i ustawowe terminy

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni pow. 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych:
  • 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
  • rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 stycznia 2023 r.
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
źródło: KRUS
fot.: Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)