StoryEditor

Mama 4 plus dla matki niebiologicznej - jak to jest?

Pytanie: Ukończyłam 60 lat. W latach 1983-1984 byłam ubezpieczona jako domownik w gospodarstwie rolnym rodziców, którzy opłacali za mnie składki. Potem wyszłam za mąż i nigdy nie pracowałam zawodowo, bo wychowywałam czworo dzieci, z tym, że troje to moje własne, a jedno z nich było dzieckiem mojej zmarłej siostry. Dziecko siostry przyjęłam na wychowanie w ramach rodziny zastępczej spokrewnionej od 2. roku życia i wychowywałam do pełnoletności. Nie mam własnych źródeł dochodu. Mąż pobiera tylko emeryturę z ZUS. Czy jeśli złożę wniosek do KRUS o emeryturę matczyną 4+, KRUS uzna, że wychowałam 4 dzieci?. Czy dochód męża będzie brany pod uwagę?
14.03.2019., 12:03h
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (DzU z 2019 r., poz. 303), rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce , która spełni łącznie następujące warunki:
1) urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci,
2) osiągnęła wiek 60 lat,
3) nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Przez dziecko rozumie się dziecko własne lub współmałżonka, przysposobione, a także przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Zatem matką w rozumieniu ustawy nie musi być matka biologiczna. Jeśli chodzi o dochody, to będą brane pod uwagę przez KRUS wyłącznie dochody wnioskodawcy. Dochody członków rodziny (w tym małżonka i dzieci) nie będą mieć wpływu na przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na mocy ww. ustawy. Jeśli więc pani złoży wniosek o ww. świadczenie, prezes KRUS po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej rozpatrzy przyznanie świadczenia w drodze decyzji administracyjnej.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert KRUS
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 05:31