StoryEditor

Odmowa wypłaty renty okresowej i tzw. „13-tki”

Pytanie: Do 30 kwietnia br. miałem prawo do renty rolniczej okresowej z KRUS. Ponieważ lekarz rzeczoznawca KRUS nie orzekł u mnie dalszej całkowitej niezdolności do pracy, oddział regionalny Kasy odmówił mi prawa i wypłaty renty od maja. Nie otrzymałem także w maju jednorazowego świadczenia pieniężnego. Czy słusznie nie wypłacono mi tej 13-ki , bo wszędzie mówiło się, że kto miał prawo do renty do 30 kwietnia br. to ją otrzyma?
05.07.2019., 12:07h
Odpowiedź: W myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (DzU z 2019 r., poz. 743), prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługuje m.in. osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do emerytur i rent rolniczych. Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym w majowym terminie płatności, z wyjątkiem jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego osobie uprawnionej do świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego kwartalnie, które zostanie wypłacone w lipcowym terminie płatności.

Zgodnie z cytowanymi powyżej przepisami ustawy, fakt otrzymania tego świadczenia uzależniony jest od spełnienia dwóch przesłanek – posiadania prawa do świadczenia emerytalno-rentowego w dniu 30 kwietnia 2019 r. i prawa do wypłaty tego świadczenia w majowym terminie płatności (a więc dalsze prawo do renty w maju 2019 r.).

Wobec powyższego, że nie spełnił pan przesłanki w zakresie wypłaty renty rolniczej okresowej w maju br. (brak do niej prawa), oddział regionalny KRUS zgodnie z ww. przepisami, od...
Pozostało 23% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 07:11