StoryEditor

Zgon emeryta a wypłata jego emerytury

Pytanie: W maju br. zmarł mój mąż, z którym prowadziłam wspólne gospodarstwo domowe. Mąż pobierał emeryturę rolniczą, ale w maju nie zdążył jej pobrać, bo zmarł przed terminem jej wypłaty. Zgłosiłam do KRUS wniosek o niezrealizowane świadczenie i Kasa przyznała mi emeryturę męża za miesiąc maj. Nie zostało mi jednak wypłacone należne mężowi jednorazowe świadczenie pieniężne, czyli 13. emerytura. Czy słusznie?
05.07.2019., 11:07h
Odpowiedź: Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (DzU z 2019 r., poz. 743), w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, z wyjątkiem art. 136.

Oznacza to, że jednorazowe świadczenie pieniężne nie podlega wypłacie jako świadczenie niezrealizowane. Wobec powyższego OR KRUS prawidłowo przyznał pani i wypłacił tylko emeryturę rolniczą jako niezrealizowane świadczenie po zmarłym małżonku zgodnie z art. 136 ww. ustawy.  Ewa Jaworska-Spicak, oprac. A. Sawa
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 10:22