StoryEditor

Zwrot dopłat przy sprawie w WSA

Pytanie: Czy na podstawie decyzji ARiMR nakazującej zwrot nienależnie pobranych płatności Agencja może prowadzić egzekucję, mimo złożonej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego?
04.05.2020., 22:05h
Odpowiedź: Postępowanie dotyczące zwrotu nienależnie pobranych płatności prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 15 zasadą jest, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Decyzja wydana przez organ II instancji jest ostateczna, a co za tym idzie – również jest wykonalna.

Agencja może zatem na jej podstawie egzekwować ustaloną kwotę nienależnie pobranej płatności i to pomimo złożenia skargi do sądu administracyjnego, bowiem skarga ta nie wstrzymuje wykonania decyzji ostatecznej. Sugeruję w podobnych przypadkach, jak opisany, wraz ze skargą, występować o wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd do czasu rozpoznania skargi.

adwokat Mikołaj Pomin

Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 16:38