Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>

Pozwólcie robić rolnikom to, co potrafią najlepiej!

Obrazek

Wyjątkowe sytuacje wymagają zastosowania wyjątkowych środków.  Copa-Cogeca prosi Komisję Europejską o podjęcie działań, które zapewnią Europie bezpieczeństwo żywnościowe i zminimalizują skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pozwólcie rolnikom robić to co robią najlepiej - proszą unijne organizacje rolnicze.

wk14 marca 2022, 16:03

Na ręce komisarza Janusza Wojciechowskiego został skierowany list przez Christiane Lambert i Ramon Armengola szefów Copa-Cogeca pt. „Środki mające na celu złagodzenie wpływu wojny na Ukrainie w sektorze rolnym w UE”.

Globalne konsekwencje wojny

Copa-Cogeca z głębokim smutkiem przygląda się wojnie na Ukrainie i wyraża solidarność  z narodem ukraińskim, kierując specjalne myśli do kolegów rolników i kolegów ze spółdzielni rolniczych w tych bardzo trudnych czasach. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wojna przez kilka najbliższych lat będzie miała ogólnoświatowe reperkusje. Wszystko przez przerwanie łańcucha dostaw z portów czarnomorskich.

Potrzebne są szybkie działania KE

- W tych nadzwyczajnych okolicznościach niezbędna jest wspólna i zjednoczona reakcja Europy. Jeśli rosyjski rząd chce użyć bezpieczeństwa żywnościowego jako broni, musimy przeciwstawić się temu za pomocą tarczy bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z tym Copa i Cogeca oczekują szybkich, kompleksowych, solidnych i nieszablonowych działań Komisji Europejskiej. Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych środków. Kluczowe znaczenie ma szybkość decyzji i zastosowanie tych środków – czytamy w liście skierowanym na ręce unijnego komisarza rolnictwa.

Copa – Cogeca od lat powtarzała, że bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią strategiczną a obecna sytuacja zmiany w sposobie myślenia Brukseli o rolnictwie, zaczynając od celów i harmonogramu strategii „Od pola do stołu”. Co nie oznacza rezygnacji z realizacji celów klimatycznych. Zdaniem unijnego lobby rolnego obecnie są dwa poważne kryzysy, którym trzeba stawić czoła: wojna na Ukrainie i zmiany klimatyczne.

Uwolnić zdolności produkcyjne farmerów z UE

Zdaniem Copa – Cogeca istnieje pilna potrzeba zapewnienia swobodnego przepływu towarów rolnych drogami śródlądowymi, wodnymi, kolejowymi i drogowymi. Kolejne zadanie to zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE oraz uwolnienie zdolności produkcyjnych europejskiego rolnictwa w celu złagodzenia skutków wojny. W Europie należy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i paszowe. Priorytetem musi być dalsze funkcjonowanie wszystkich sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem zagwarantowania dostaw w sektorach silnie związanych z produkcją na Ukrainie, jak m.in. zapewnienie wystarczających dostaw pasz po rozsądnych cenach.

Co należy zrobić?

Copa-Cogeca przedstawiła długą listę konkretnych zmian, które powinny być wdrożone jak najszybciej w związku ze zbliżająca się wiosną, a co za tym idzie planowaniem produkcji i sianiem. Dlatego organizacja wezwała do natychmiastowych decyzji w sprawie:

  • zwolnienia / odstępstw od zasady wzajemnej zgodności (np. okres przetrzymywania zwierząt),
  • zwolnienia/odstępstw od środków zazieleniania (w szczególności zasady dywersyfikacji upraw, wykorzystanie nieużytków do produkcji roślinnej oraz stosowanie środków ochrony roślin w uprawach wiążących azot na obszarach EFA),
  • zwolnienia/odstępstw od środków rolno-środowiskowo-klimatycznych,
  • dopuszczenie zaliczek płatności bezpośrednich dla rolników wcześniej niż 16 października 2022 r.,
  • wydłużenie okresu składania wniosków inwestycyjnych i zwiększenie maksymalnych poziomów kwalifikowalnych inwestycji,
  • szybkiej poprawy przejrzystości rynku ze względu na zakłócenia na rynkach terminowych.

Z kolei w perspektywie krótko- i średnioterminowej należy wziąć pod uwagę:

  • zwolnienia/odstępstw od rozszerzonych zasad warunkowości (np. GAEC 2, 4, 7 i 8),
  • zwolnienia/odstępstw od eko-programów i zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w zakresie dobrostanu zwierząt,
  • elastyczność w terminach płatności,
  • szybko wdrożyć plan UE mający na celu zmniejszenie zależności od importowanego białka roślinnego i zapewnienie dostępu do niedrogich materiałów paszowych.

Ułatwienia i znoszenie barier

Jednocześnie fundamentalne znaczenie ma szybsze wykorzystanie funduszy NGEU (Next Generation UE) do wspierania inwestycji oraz zapewnienie elastycznej pomocy państwa. Należy również zmienić zasady dotyczące poziomów pomocy de minimis. Dostarczy to państwom członkowskim narzędzi do przeciwdziałania wysokim cenom energii i łagodzenia skutków inflacji żywności.

Ponadto wszystkie decyzje dotyczące nieodnawiania substancji czynnych stosowanych jako środki ochrony roślin muszą zostać wstrzymane na lata 2022 i 2023, a konkurencja na unijnych rynkach nawozów musi zostać zwiększona poprzez zawieszenie wszystkich importowych barier taryfowych.

Dlatego Europejski Zielony Ład musi zostać pilnie przeprojektowany w tej bezprecedensowej sytuacji !!!

Pozwólcie rolnikom robić to co robią najlepiej

Na koniec Copa i Cogeca wzywają do usunięcia wszelkich obciążeń administracyjnych i barier, które mogą utrudniać prace rolnikom i spółdzielniom rolniczym w UE.
- Pozwólmy im robić to, co robią najlepiej – produkować żywność, paszę i energię, przyczyniając się tym samym do bezpieczeństwa żywnościowego w UE – podsumowali Christiane Lambert i Ramon Armengola z Copa-Cogeca.

oprac. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)