StoryEditor

Dopłaty do nawozów – Agencja nie zwalnia tempa! Ile pieniędzy otrzymali już rolnicy?

Praktycznie codziennie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktualizuje kwotę przelewów, jakie wykonali dla rolników, którzy ubiegali się o dopłaty do nawozów. Ilu rolników otrzymało już dopłaty?
22.09.2023., 08:09h
W ramach naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono w sumie 351 tys. wniosków. Na ten moment dopłaty otrzymała ponad polowa rolników, bo aż 205 tys. z nich. Wykonane przelewy opiewają na kwotę 1,54 mld zł.

Jak naliczane są dopłaty do nawozów?

Do wyliczenia wysokości wsparcia służy specjalny dwustopniowy algorytm.
Deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) ARiMR mnoży przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).


Zobacz także: Uproszczenie w zasadach realizacji ekoschematów. Jakie zmiany?


Następnie ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki są porównywane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafia do rolnika.

Kto może otrzymać dopłaty do nawozów?

W zakończonym 31 lipca br. naborze wniosków o to wsparcie mógł się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika przepisy wymagały również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Przeznaczenie pomocy to dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.
opr. Bernat Patrycja na podstawie ARiMR
Fot: Sierszeńska
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 11:30