Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Działanie: Inwestycje w środki trwałe. Materiał informacyjny MRiRW

15.09.2019

Drukuj

Działanie: Inwestycje w środki trwałe. Materiał informacyjny MRiRW
Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:
a) rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
b) rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
c) rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
d) operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D),
e) nawodnienia w gospodarstwie rolnym (obszar E).

Kto może otrzymać wsparcie?
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub, w obszarach A-D, również grupa takich rolników.
O pomoc może ubiegać się rolnik:
  • posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, i
  • kierujący tym gospodarstwem.

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz nawadniania.

W obszarach A-D restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Wymóg ten nie dotyczy wsparcia udzielanego na inwestycje w nawodnienia (obszar E).
W obszarze A wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro.

W obszarze B pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro.

Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów.

W obszarach C-D wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.

W obszarach A-E rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
  • w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
  • suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.
W przypadku inwestycji, której celem będzie rozwój produkcji prosiąt (obszar A), po zrealizowaniu operacji minimalna liczba loch ma wynosić 50.
W ramach obszaru E wsparciu mogą podlegać m.in. inwestycje:
  • dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających (inwestycja ma potencjalnie przynieść co najmniej 10% oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji). W ramach wszystkich ww. inwestycji określonych w obszarze E powinien być zainstalowany system pomiaru wody.

Jakie można otrzymać wsparcie?
  • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych (inwestycje zbiorowe nie dotyczą obszaru E) albo,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
  • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A,
  • 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B-D, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się.
  • 100 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru E.
W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” łącznie złożono 58 264 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 12,3 mld zł.
Co roku były przeprowadzane nabory wniosków na operacje finansowane w ramach obszarów a, b i c (w 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 r.). Do 25 sierpnia br. zawarto 21 598 umów na kwotę 4,29 mld zł, zaś złożono 15 790 wniosków o płatność na kwotę 2,4 mld zł.
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie obszaru związanego z nawodnieniem w gospodarstwie planowany jest na wrzesień 2019 r.

OPIS JEDNEGO Z REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Beneficjent pomaga małżonkowi w prowadzeniu 46-hektarowego gospodarstwa, które kilka lat wcześniej przejął po rodzicach. W chwili przejęcia własności, w gospodarstwie znajdowało się 60 krów, od których średnio miesięcznie uzyskiwano około 40 tys. litrów mleka. Małżonkowie zainwestowali w rozwój produkcji bydła mlecznego. Zgodnie z przygotowanym planem, zwiększono stado krów do 120 sztuk, od których małżonkowie uzyskują 100 tys. litrów mleka miesięcznie.

W ramach projektu gospodarze wybudowali wolnostanowiskową oborę na 120 DJP oraz halę udojową, która jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie. Proces udoju jest w całości zautomatyzowany, a rolnik – beneficjent jako pierwszy w Polsce zainstalował kamerę do automatycznego pomiaru kondycji krów. Wcześniej, korzystając z premii dla młodych rodników, na potrzeby gospodarstwa zakupiono potrzebny sprzęt komputerowy. Modernizując gospodarstwo i unowocześniając organizację produkcji mleka, gospodarz wykorzystał wiedzę oraz umiejętności nabyte na studiach informatycznych.

Lokalizacja: województwo podlaskie


Materiał informacyjny MRiRW, fot. Krzysztof Pietrykowski

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-rolnictwa
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Materiał opracowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Widziałeś już nasze video "Warzywa zalegają w magazynach. Rolnicy nie mogą ich sprzedać"?

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody