StoryEditor

Ekoschematy w pytaniach i odpowiedziach: Wymieszanie obornika na gruntach ornych

W nowym cyklu artykułów poświęconych realizacji w praktyce zobowiązań wynikających z ekoschematów odpowiadać będziemy na pytania, które nurtują rolników najczęściej. W pierwszej kolejności omówimy praktykę „Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji”.
22.09.2023., 17:09h

1.      Ile pieniędzy mogę dostać za wykonanie praktyki wymieszania obornika z glebą?

W ramach praktyki możemy otrzymać 2 pkt/ha, a przewidywana płatność to około 100 zł/pkt, czyli możemy otrzymać 200 zł za każdy hektar na którym zadeklarujemy i wykonamy praktykę.

2.      Co dokładnie oznacza w tej praktyce obornik?

.Pod pojęciem obornika w ramach ekoschematu kryję się nie tylko sam obornik, ale również obornik granulowany, pomiot kurzy z kurników oraz produkt pofermentacyjny. W ramach praktyki możemy wykonać wszystkie zabiegi związane z nawożeniem naturalnym stałym roślin oraz wymieszaniem tego nawozu z glebą.

3.      Co dokładnie oznacza wymieszanie obornika z glebą?

Punkty są przyznawane, jeżeli rolnik wymiesza obornik, odchody drobiu z bezściółkowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich, tzw. pomiot ptasi, lub produkt pofermentacyjny, z glebą, przy czym zabieg przyorania obornika, pomiotu ptasiego lub produktu pofermentacyjnego uznaje się za równoważny z ich wymieszaniem z glebą.

4.      Czy można łączyć ekoschemat dotyczący wysiewu międzyplonów z wymieszaniem obornika na tej samej działce rolnej, jeżeli obornik będzie zastosowany przed wysiewem międzyplonu? 

Łączenie praktyk "Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe" z "Wymieszaniem obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji" jest dozwolone. Dopuszczalne jest zarówno wiosenne jak i ,,pożniwne” stosowanie tej praktyki w kontekście łączenia jej z praktyką ,,Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”.

5.      W jaki sposób wykazać w ARiMR zrealizowanie praktyki wymieszania obornika z glebą?

Rolnik na potwierdzenie realizacji praktyki musi przesłać z wykorzystaniem aplikacji Mobilna ARiMR, udostępnionej przez Agencję, zdjęcia geotagowane potwierdzające realizację praktyki w wymaganym czasie.

6.      Ile jest czasu na przesłanie do Agencji oświadczenia lub zdjęć geootagowanych?

Na przesłanie do ARiMR oświadczenia lub zdjęcia geotagowanego rolnik ma 14 dni od daty wykonania tej praktyki.

7.      Co jeśli nie chcę robić zdjęć geootagowanych?

W  2023 roku w przypadku, gdy rolnik nie może wykonać lub przesłać zdjęcia geotagowanego może złożyć do ARiMR oświadczenie o wykonaniu praktyki, którego wzór zamieszczony jest na stronie ARiMR, oraz musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, z którego zapisów wynika, że praktyka została terminowo wykonana.

8.      Jeżeli zabieg wymieszanie obornika zostało wykonane, a rolnik nie przesłał do ARIMR zdjęć/oświadczenia w ciągu 14 dni to czy będzie odmowa płatności?

W takim przypadku należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARIMR o przywrócenie terminu.

9.      Czy mogę otrzymać punkty za praktykę jeśli nie posiada się zwierząt a chce się kupić obornik?

Tak. W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik, pomiot ptasi lub produkt pofermentacyjny, jest zobowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup lub inny dokument potwierdzający nabycie.

oprac. Agata Stachowiak

Fot. Sierszeńska

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 13:27