StoryEditor

Innowacje w rolnictwie - czwarty nabór wniosków w ramach działania Współpraca

Na początku 2022 r. ma ruszyć czwarty nabór wniosków dla grup operacyjnych na działanie Współpraca. Będzie to ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020. Każda grupa operacyjna może się ubiegać o wsparcie finansowe do kwoty 6 mln. zł.
27.09.2021., 11:09h

Od ponad roku w Pałacu OODR w Łosiowie cyklicznie spotykają się potencjalni członkowie grup operacyjnych tworzących Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie. Na sali podczas spotkań obecni są rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele nauki. Spotkania mają na celu zainicjowanie powołania zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacji w rolnictwie, identyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a także wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w przyszłości Grupy Operacyjne EPI. Operacja zakłada ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem operacji jest również zaproszenie do współpracy osób zainteresowanych podjęciem działań w zakresie stworzenia grupy operacyjnej aplikującej o środki w ramach działania "Współpraca".

Dr Aleksander Bomberski, Krajowy Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawia najnowsze informacje na temat zasad przydzielania wsparcia oraz planowanego naboru w ramach Działania „Współpraca” dla Grup Operacyjnych planujących realizację projektów badawczo-wdrożeniowych.

- Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR umożliwiają uzyskanie małym i dużym gospodarstwom rolnym w ramach grup operacyjnych, które chcą wdrożyć pewien rodzaj innowacji. Ma to służyć przede wszystkim podniesieniu dochodów tych gospodarstw. Te gospodarstwa mogą liczyć maksymalnie na 6 mln zł refundacji kosztów ogólnych, badawczych i inwestycyjnych. Mogą je przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt i pracowników naukowych, ale przede wszystkim dokonać inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę budowlaną, która będzie niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów operacji. Nabór na te projekty jest planowany na początek 2022 roku, a pół roku później będą wyłaniane grupy operacyjne. Ministerstwo Rolnictwa planuje zwiększenie alokacji środków na to działanie o 30 mln Euro na okres przejściowy PROW 2014-2020 oraz WPR 2021-2027.

- Innowacje są z pewnością przyszłością w rolnictwie – mówi Mateusz Sarnicki, rolnik z Domaszowic. – My cały czas udoskonalamy nasze gospodarstwo. Złożyliśmy już sporo wniosków do ARiMR, czy to na modernizację, czy restrukturyzację gospodarstw. Staramy się tez a bieżąco udoskonalać uprawy w tym zmieniającym się klimacie. Taką innowacją z pewnością jest uprawa strip till.

- Spotkanie było bardzo interesujące – przyznaje Jan Anderwald z Kadłuba. – Cieszę się, że znalazły się środki na wspieranie innowacji w rolnictwie. Teraz nasuwa się dużo pytań, jak te środki wykorzystać. Mam swoje przemyślenia i pomysły. Trzeba to teraz przekuć na rozwiązania praktyczne. Na pewno można udoskonalić maszyny do nawożenia czy do siewu, można wprowadzić pewne uproszczenia w uprawie.

- Konferencja bardzo udana – dodaje  obecny na spotkaniu były prezes Izby Rolniczej w Opolu, Herbert Czaja. – Z perspektywy rolnika można powiedzieć, że trzeba mieć wiele pomysłów, żeby te spore pieniądze z programu „Współpraca” wykorzystać, ale jest to duża szansa.    

- Działanie „Współpraca” to bardzo ważna rzecz, bo musimy łączyć środowisko nauki ze środowiskiem rolniczym – mówi prof. Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej. – Na Opolszczyźnie mamy eleganckie rolnictwo, bardzo dobre gospodarstwa rolne, które mają dużo pomysłów. ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać środki, które są przeznaczone na realizację takich pomysłów innowacyjnych po to, aby dalej rozwijać to rolnictwo i abyśmy byli takim wiodącym województwem w tym zakresie, ponieważ Opolszczyzna stoi rolnictwem. Lokalne uczelnie i naukowcy są gotowi wspierać rolnictwo i pomagać w wyszukiwaniu tych innowacji. Ważną informacją dla rolników jest przedłużenie naborów na programy PROW do 2025 roku, bo będziemy mieli czas na to, żeby je przygotować i wdrożyć. Takich spotkań powinno być jak najwięcej.   

W Unii Europejskiej jest duży nacisk na to, aby podnosić konkurencyjność rolnictwa  dlatego SIR łączy rolników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, podmioty doradcze, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz pozostałe podmioty wspierające wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwia wymianę wiedzy i dobrych praktyk, a także promuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich.

Aleksander Bomberski  Krajowy Broker Innowacji  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

prof. Katarzyna Szwedziak  Politechnika Opolska

Herbert Czaja były prezes Izby Rolniczej w Opolu

Mateusz Sarnicki rolnik z Domaszowic

Jak Anderwald rolnik z Kadłuba

 

dr Mariusz Drożdż
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 17:17