StoryEditor

Korekta deklaracji VAT

Pytanie: W latach 2012–2018 byłem czynnym podatnikiem VAT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Różnicowania. Niedawno odnalazłem fakturę zakupową z grudnia 2018 r., której nie ująłem w ewidencji. Czy obecnie mogę skorygować deklarację VAT jako podatnik zwolniony?
26.07.2019., 15:07h
Odpowiedź: Aktualnie nie ma żadnego przepisu prawnego, który regulowałby kwestię korekty VAT przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników czynnych. Obowiązuje ogólna zasada, że korekty VAT można dokonać przez 5 lat, licząc od miesiąca, którego miałaby dotyczyć korekta. Należy też pamiętać, że podatnik nieczynny w dalszym ciągu ma prawo i obowiązek posługiwania się NIP w relacjach z US, a podatnik po wyrejestrowaniu w dalszym ciągu podlega mechanizmom kontrolnym organów skarbowych. Jednak w naszych realiach podatkowych problem takich korekt nie jest jednoznacznie interpretowany. Generalnie US stoją na stanowisku, że prawo do składania deklaracji oraz ich korekt mają jedynie tacy podatnicy, którzy mają status podatnika czynnego VAT. Równocześnie mamy wyroki NSA, np. z 27 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1529/12, gdzie stwierdzono, że wyrejestrowanie nie może pozbawić podatnika prawa do korekty deklaracji ani faktury. Dla bezpieczeństwa prawnego zalecamy wystąpienie do KAS o indywidualną interpretację.

Roman Włodarz

Fot. Sierszeńska
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 11:47