StoryEditor

Międzyplony ścierniskowe trzeba wysiać do 20. sierpnia!

Wszystkim, którzy zadeklarowali we wnioskach o dopłaty bezpośrednie wysiew międzyplonów ścierniskowych jako obszarów proekologicznych przypominamy, że zostało tylko kilka dni na wywiązanie się z tego obowiązku.
06.08.2019., 15:08h

Międzyplon ścierniskowy to jeden z najpopularniejszych sposobów wywiązania się z obowiązku posiadania tzw. obszarów proekologicznych, który dotyczy gospodarstw posiadających przynajmniej 15 ha gruntów ornych. Mieszankę poplonową trzeba w tym przypadku wysiać w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymać międzyplon na polu do 15 października. W skład mieszanki muszą wchodzić co najmniej 2 gatunki roślin z następujących grup roślin uprawnych:

  • zbóż,
  • oleistych,
  • pastewnych,
  • bobowatych drobnonasiennych,
  • bobowatych grubonasiennych,
  • miododajnych.

Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane jako obszar proekologiczny.


Elastyczny termin

W przypadku międzyplonów ścierniskowych możliwe jest indywidualne podejście do terminu wysiewu i utrzymania międzyplonu na polu. W takim przypadku należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do 27 sierpnia, złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu i wówczas międzyplon musi być utrzymywany na polu przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.  W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.


Bez oprysków

Na międzyplonach obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez cały okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten dotyczy również zapraw nasiennych.

Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.


Jak zmienić skład mieszanki?

Skład mieszanki jaka ma być wysiana w międzyplonie deklaruje się już w momencie składania wniosku o dopłaty bezpośrednie. Do naszej redakcji napłynęło jednak sporo zapytań o to, czy można jeszcze zmienić rośliny zadeklarowane do wysiewu w międzyplonie? Jak wyjaśnił nam Rafał Sobczak, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, taka zmiana jest jak najbardziej możliwa. Skład mieszanki międzyplonu można zmienić składając zmianę do wniosku czy to za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, czy też składając zmianę w wersji papierowej w biurze powiatowym ARiMR. Jak podkreśla Rafał Sobczak zmiany w deklarowanych obszarach proekologicznych są możliwe pod warunkiem, że nie zmienia się ich odsetek w porównaniu do powierzchni gruntów ornych jaki był ustalony przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli składając wniosek o dopłaty zadeklarowaliśmy obszary proekologiczne, które stanowiły np. 6% powierzchni gruntów ornych (po zastosowaniu współczynników ważenia), to wszelkie zmiany w deklarowanych obszarach proekologicznych są możliwe jeżeli nie prowadzą do zwiększenia odsetka EFA ponad te 6%. gi

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 17:13