Modernizacja gospodarstw rolnych: ilu wnioskodawców podpisało umowy?

Modernizacja gospodarstw rolnych: ilu wnioskodawców podpisało umowy?

Od pierwszego – i jak dotychczas – ostatniego naboru wniosków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze "D" z PROW na lata 2014-2020 minęło już 14 miesięcy. Co się dzieje ze złożonymi w ARiMR wnioskami?

r e k l a m a

Okazuje się, że rozpatrywanie wszystkich złożonych przez rolników wniosków przebiega różnie w poszczególnych województwach. Wynika to choćby z dużych rozbieżności w liczbie złożonych wniosków – do mazowieckiego ARiMR wpłynęło 6 131 wniosków, podczas gdy w śląskim oddziale regionalnym o pomoc ubiegało się tylko 497 wnioskodawców.

Innym czynnikiem warunkującym tempo rozpatrywania wniosków jest liczba złożonych przez rolników rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie (mimo podpisania umowy). W niektórych województwach odnotowano także dużą liczbę odrzuconych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków z różnych powodów - najczęściej braków formalnych lub niespełniania przez wnioskodawców konkretnych kryteriów.

Jak wygląda na dziś status złożonych wiosną 2016 roku wniosków? Pokazuje to poniższa tabela.

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii