StoryEditor

Nawet ćwierć miliona na działalność pozarolniczą

Jeszcze w tym roku ma ruszyć kolejny nabór wniosków o premię na działalność pozarolniczą – tym razem do wzięcia jest nawet 250 tys. zł.
29.04.2019., 09:04h

Ministerstwo Rolnictwa szykuje ważne zmiany w zasadach udzielania pomocy w poddziałaniu 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z obecnego PROW. Dotychczas można było z tego programu otrzymać 100 tys. premii na uruchomienie nowej działalności pozarolniczej. Teraz kwota premii będzie znacznie wyższa i uzależniona od liczby tworzonych miejsc pracy. Oto proponowane zmiany w tym działaniu.


Trzy poziomy premii

Kwota pomocy w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy ma wynosić:

  • 150 tys. zł – jeżeli utworzone będzie 1 miejsce pracy – w tym liczy się samozatrudnienie wnioskodawcy,
  • 200 tys. zł – jeżeli powstaną co najmniej 2 miejsca pracy,
  • 250 tys. zł – jeżeli utworzone będą przynajmniej 3 miejsca pracy.

W każdym z powyższych przypadków premia wypłacana będzie w 2 ratach – pierwsza (80% premii) po przyznaniu pomocy, druga – czyli pozostałe 20% – po zrealizowaniu założeń biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę II raty pomocy przewidziano maksymalnie 2 lata, liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii.


Dla kogo?

Z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej mogą korzystać osoby, które podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Premia przeznaczona jest dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły w ogóle pozarolniczej działalności gospodarczej, ale również dla osób, które prowadzą takową działalność i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj (zgodnie z PKD), której w ciągu ostatnich 2 lat nie prowadzili. To zupełna nowość, ponieważ w dotychczasowych naborach z pomocy mogły korzystać wyłącznie osoby, które przez przynajmniej 2 lata nie prowadziły żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. gi

Więcej o tym, kto jest wykluczony z pomocy i na jaki rodzaj działalności przysługuje premia przeczytacie w najnowszym, majowym wydaniu top agrar Polska od str. 28. Zachęcamy do lektury!

top agrar Polska 5/2019

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 12:50