Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2018: Dziś ostateczny termin składania wniosków!

Obrazek

Piątek 16 listopada jest ostatnim dniem składania w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy w związku z tegoroczną suszą.

Bartłomiej Czekała16 listopada 2018, 09:22
Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ale wówczas o przyjęciu dokumentów przez ARiMR decyduje data stempla pocztowego.

Przypomnijmy, że 16 listopada to wydłużony przez ministra Ardanowskiego termin. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane przez Agencję tylko do końca października. Jednak z uwagi na problemy z otrzymywaniem przez rolników protokołów od gminnych komisji z potwierdzeniem od wojewodów, szef resortu rolnictwa podjął decyzję o wydłużeniu terminu do 16 listopada, aby rolnicy zdążyli otrzymać protokoły i wypełnić wnioski o wsparcie.

Do 14 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 1,14 mld zł rekompensat z tytułu strat suszowych w uprawach z puli 1,5 mld zł przeznaczonych przez rząd na ten cel. Rolnicy, których straty w uprawach wyniosły 70% lub więcej mogą otrzymać 1000 zł pomocy do i ha. W przypadku strat wynoszących między 30 a 70 % wsparcie do 1 ha wynosi 500 zł. obie te stawki są pomniejszane o 50% jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych przynajmniej 50% upraw od przynajmniej jednego ryzyka.

W ostatnich dniach potwierdziły się nasze informacje o tym, że wyczerpana została krajowa pula pomocy de minimis. W związku z tym rolnicy, którzy mieli mniej niż 30% strat w uprawach i złożyli wnioski w ARiMR o wsparcie suszowe z puli de minimis będą musieli poczekać na wypłatę pomocy do stycznia 2019 roku.

Fot. Czekała


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)