Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2019: Apele pomogły - termin składania wniosków wydłużony!

Obrazek

Dopiero co wczoraj pisaliśmy o apelach rolników do resortu rolnictwa o wydłużenie terminu składania wniosków o wsparcie, a już dziś zapadła decyzja. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zdecydował, że ARiMR będzie dłużej czekała na dokumenty od rolników.

Bartłomiej Czekała18 października 2019, 21:55
Pierwotny termin, czyli 31. października br. został wydłużony do 15. listopada. To daje wielu rolnikom szanse na złożenie na czas wniosku o przyznanie wsparcia z tytułu strat spowodowanych przez suszę lub inną klęskę żywiołową.

Przypomnijmy, że wielu rolników nadal czeka na odesłanie z urzędów wojewódzkich zatwierdzonych przez urzędników protokołów strat suszowych sporządzonych przez gminne komisje szacujące straty w uprawach. Problem ten dotyczy głównie tych regionów, w których straty były największe, czyli  województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Od dziś zatem urzędnicy mają jeszcze kilka tygodni by zweryfikować i odesłać wreszcie do gmin protokoły, by rolnicy mogli się starać o wsparcie z ARiMR. A jego wysokość zależy od rozmiarów strat w uprawach oraz posiadania polisy ubezpieczeniowej na uprawy. Poniżej przypominamy te stawki.

  • 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej,
  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.
Do 18. października br. do ARiMR wypłynęło 155 tys. wniosków o wsparcie suszowe, a Agencja wypłaciła z tego tytułu już 395 mln zł.


Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)