Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2019: Jedni dostaną całą kwotę, inni zaliczki

Obrazek

Co dalej z wypłatą pomocy suszowej dla rolników? Resort rolnictwa oferuje ofiarom zeszłorocznej suszy …zaliczki obiecanych rekompensat w wysokości 2,5 tys. zł i przyznaje, że w obecnej sytuacji nie ma pieniędzy na wypłaty całości pomocy. 

wk24 kwietnia 2020, 21:12
Do podpisu premiera zostało skierowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma na celu stworzenie podstawy prawnej do wypłaty zaliczek na poczet pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

- W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. A zatem wcześniej zaplanowane wydatki, w tym na realizację programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, muszą zostać przesunięte w czasie, co oznacza brak możliwości wypłaty ww. pomocy wszystkim poszkodowanym producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o jej udzielenie – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Obecnie do rozdysponowania jest dodatkowych 280 mln zł., które niedawno przyznała rolnikom sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Pochodzą one z pieniędzy zaoszczędzonych m.in. na programie paliwa rolniczego oraz programie dopłat do budownictwa socjalnego i komunalnego. Ale w rozporządzeniu rząd od razu przyznaje, że są to środki „niewystarczające na wypłatę pomocy wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski”. Stąd pomysł, aby wypłacić zaliczki pomocy „najbardziej poszkodowanym producentom rolnym”.

Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłatę zaliczek na poczet pomocy w związku z wystąpieniem w 2019 r. suszy i innych katastrof naturalnych w wysokości 2500 zł rolnikom, którzy ponieśli szkody w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i z których wniosków wynika, iż przysługiwałaby im pomoc w wysokości powyżej 5000 zł.

Zaliczki pomocy suszowej będą dotyczyć wyłącznie tych rolników w stosunku do których postępowania o przyznanie pomocy suszowej zostały wszczęte i niezakończone wydaniem decyzji, a jednocześnie rolnik ubiegał się o więcej niż 5 tys. zł. Resort rolnictwa szacuje, że dotyczy to ponad 36 tys. rolników.

wk

Fot. Czekała


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)