StoryEditor

Pomoc suszowa 2019: mija termin - nie zapomnij złożyć wniosku!

Dziś mija termin składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy suszowej. Minister Ardanowski przesunął go z 15 na 29 listopada, ale dalszego wydłużenia tego terminu nie będzie!
29.11.2019., 09:11h
Wielu rolników złożyło już swoje wnioski, ale wielu czeka na protokoły gminnych komisji zatwierdzone przez wojewodę. W naszej redakcji wczoraj i dziś rozdzwoniły się telefony w tej sprawie.

Jak złożyć wniosek gdy nie ma potwierdzonego protokołu strat suszowych?

– Nie otrzymałem jeszcze potwierdzenia protokołu z urzędu wojewódzkiego. Co mam zrobić, przecież jak nie zdążę złożyć wniosku, to pomoc suszowa mi przepadnie? – to najczęstsze pytanie, które kierowali do nas rolnicy.

Odpowiedź w tym przypadku jest prosta. Rolnik, który nie otrzymał potwierdzonego przez wojewodę protokołu strat suszowych może złożyć swój wniosek dołączając do niego wydruk protokołu suszowego z gminy bez podpisów komisji, albo kserokopię podpisanego przez członków komisji klęskowej protokołu, jeżeli gmina taki posiada. ARiMR taki wniosek przyjmie, ale nie będzie go rozpatrywać do czasu dostarczenia przez rolnika oryginału protokołu suszowego potwierdzonego przez wojewodę lub upoważnionego przez niego pracownika.

Wniosek trzeba złożyć do 29. listopada!

Nie warto więc zwlekać – jeżeli nie masz jeszcze protokołu to jak najszybciej pojedź do gminy po kserokopię oryginału lub wydruk komputerowy, wypełnij wniosek o przyznanie wsparcia i złóż jeszcze dziś osobiście w biurze powiatowym ARiMR lub wyślij pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Nie zapomnij dołączyć do wniosku kopii polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych jeżeli była zawarta oraz potwierdzenia zapłaty składek na nią. Od tego zależy kwota wsparcia suszowego.

Jakie są stawki pomocy suszowej 2019?

Przypomnijmy, że najwyższa pomoc w stawce 1000 zł do 1 ha, zostanie przyznana do tych upraw, gdzie szkody wyniosły co najmniej 70 proc., w tym również do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Niższa stawka pomocy 500 zł do 1 ha, zostanie przyznana do upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. oraz do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Stawka pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70 proc., jeżeli w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków.

Natomiast w przypadku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w wysokości 250 zł na 1 ha.

Kiedy ARiMR wypłaci pieniądze?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatrywała wnioski, wydawała decyzję administracyjne i wypłacała pieniądze rolnikom na bieżąco. Pula wsparcia suszowego, które rząd wygospodarował na początek wynosiła 500 mln zł. ARiMR początkowo podawała ile wniosków złożono, ile wydano decyzji o przyznaniu wsparcia i ile pieniędzy wypłacono rolnikom. Od kilku tygodni tego nie robi, z czego można wnioskować, że ta pula się wyczerpała, a kolejna pojawi się zapewne dopiero po Nowym roku w ramach budżetu na 2020 rok. Wysłaliśmy do Agencji zapytanie w tej sprawie, ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Bartłomiej Czekała
Źródło: ARiMR
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 09:40