StoryEditor

Premia dla młodego rolnika – koniec naboru coraz bliżej! Pamiętaj o wniosku

Początkowo, młodym rolnikom, którzy ubiegali się o premię w wysokości 200 tys. złotych, termin składania wniosków wyznaczono na 29 września, nabór został jednak przedłużony do 16 października. Na co można przeznaczyć otrzymane środki?
29.09.2023., 13:09h
Nabór wystartował 30 sierpnia 2023 r., a wraz z tym dniem ruszyła możliwość składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwotnie zapisy miały zamknąć się 23 września 2023 r., termin przedłużono do 16 października 2023 r. 

Kto może ubiegać się o Premię dla młodego rolnika?

Ta forma pomocy finansowej jest dedykowana osobom w przedziale wiekowym od 18. do 40. roku życia (liczy się także nieukończony 41. rok życia w dniu składania wniosku), które rozpoczęły działalność rolniczą albo prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. 

Wymogi

Potrzebne będzie także posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa i odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub – w razie ich braku – uzupełnienie ich w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej premii. To nie koniec wymagań. Osoba zainteresowana premią powinna złożyć w ARiMR biznesplan, który zrealizuje maksymalnie do 3 pełnych lat kalendarzowe następujących po roku, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Zobacz także: Dopłaty do zbóż, kukurydzy i rzepaku: 626 mln zł na kontach rolników. Ilu jeszcze poczeka?

Ile wynosi premia dla młodego rolnika?

Dofinansowanie wynosi 200 tys. zł i jest rozłożone na dwie raty. Pierwsza – 140 tys. zł – otrzymuje się ją po spełnieniu wymóg, a druga – 60 tys. zł – przysługuje po realizacji biznesplanu. Warto jednak pamiętać, że dane gospodarstwo może otrzymać premię tylko raz (na jedno z małżonków).

Na co można wydać otrzymane środki

Uzyskane dofinansowanie rządzi się swoimi zasadami. Pieniądze należy przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.  Co najmniej 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. W tę część wlicza się zakup:
  • gruntów rolnych,
  • nowych maszyn,
  • urządzeń,
  • wyposażenia – także sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży
  • oraz zwierząt gospodarskich. 
Pozostałe 30 proc. proponuje się przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej, m.in.:
  • paszy dla zwierząt,
  • środków ochrony roślin,
  • paliwa rolniczego czy nawozów sztucznych i organicznych.

Komu nie przysługuje Premia dla młodego rolnika?

Wsparcie wyklucza gospodarstwa prowadzące plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz hodowlę, m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, kotów rasowych oraz zwierząt futerkowych (wyjątek stanowi hodowla królika w celu produkcji surowca mięsnego).

Co nie kwalifikuje się do wydatków 

Do otrzymania pomocy finansowej nie będą kwalifikowały się osoby, które planują zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci i – budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy, albo nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej.
Źródło: www.gov.pl 
Patrycja Lisowska
Fot: envato.elements
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 15:25