Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

PROW 2014–2020: 
kup maszyny bez przetargu!

Obrazek

Jest to możliwe dzięki nowej interpretacji przepisów. Zobacz, jak uniknąć czasochłonnej procedury wyboru dostawcy przez portal ofertowy ARiMR!

Grzegorz Ignaczewski6 listopada 2018, 07:46
Dotychczas postępowanie ofertowe za pośrednictwem portalu ARiMR trzeba było prowadzić niemal przy każdym zakupie, mimo że teoretycznie zadania o wartości do 30 tys. euro były z tej procedury zwolnione. Sprawa rozbijała się jednak o zdefiniowanie zadania. ARiMR przyjmowała bowiem, że za jedno zadanie należy uznać dostawy maszyn tego samego rodzaju i przeznaczenia.

W praktyce więc można było założyć, że wszystkie maszyny mają to samo przeznaczenie – produkcję rolną – i postępowanie trzeba było prowadzić tylko wtedy, gdy suma ich wartości przekraczała 30 tys. euro. Wskutek takiej interpretacji ARiMR została zasypana dokumentami z prowadzonych postępowań ofertowych i nie nadążała z ich oceną.

Nowa interpretacja

W końcu jednak ktoś doszedł do wniosku, że kupowane maszyny lub urządzenia mogą służyć zupełnie różnym celom związanym z produkcją rolniczą, np. uprawa przedsiewna, siew, pielęgnacja, zbiór itp. Dlatego ARiMR opublikowała podział maszyn oraz urządzeń rolniczych pod względem ich przeznaczenia lub funkcjonalności. Teraz, zgodnie z nowymi wytycznymi, jeżeli suma wartości maszyn zaliczanych do danej grupy nie przekracza 30 tys. euro, maszyny takie można kupić bez przeprowadzania postępowania ofertowego.

Przykład:
Rolnik podpisał umowę na dofinansowanie z „Modernizacji gospodarstw” zakupu następujących maszyn:
  • ciągnika o wartości 200 tys. zł,
  • opryskiwacza zaczepianego o wartości 100 tys. zł,
  • agregatu uprawowo-siewnego za 60 tys. zł,
  • włóki o wartości 5 tys. zł.

Według starej interpretacji na każdą z tych maszyn konieczne było przeprowadzenie postępowania ofertowego (także na włókę za 5 tys. zł). Teraz uwzględniając grupowanie maszyn postępowanie ofertowe przez portal ARiMR trzeba przeprowadzić wyłącznie na zakup ciągnika, a pozostałe maszyny można kupić z wolnej ręki. Wynika to z faktu, że każda z nich zaliczana jest do innej grupy i tylko wartość maszyn w grupie „ciągniki” przekracza 30 tys. euro.

Wartość zadania

Takie rozwiązanie jest bez wątpienia korzystne dla rolników (i oczywiście dla samej ARiMR, do której wpłynie mniej postępowań do oceny), jednak zanim kupimy maszyny bez przetargu, trzeba zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół: ustalenie wartości zadania.

Po pierwsze – owe 30 tys. euro trzeba przeliczyć na złotówki. Obecnie jest to 129 351 zł (aktualnie obowiązuje kurs euro podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych DzU z 2017 r., poz. 2477).

Po drugie – trzeba ustalić aktualną wartość zadania. W przypadku maszyn i urządzeń trzeba to zrobić nie wcześniej niż na 3 miesiące przed publikacją zapytania lub nabyciem z wolnej ręki. Jeżeli jednak zakup ma się odbyć z pominięciem procedury ofertowej, zamawiający musi pamiętać o zgromadzeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających, że w dniu zakupu wartość takiej inwestycji (czyli wartość maszyn w danej grupie) faktycznie była poniżej kwoty granicznej. Mogą to być np. oferty od kilku potencjalnych dostawców. Szczególnie trzeba o to zadbać, gdy wartość maszyn jest bliska kwoty granicznej.

Można wycofać oferty

Po zmianie interpretacji nasuwa się automatycznie pytanie: co z tymi, którzy wg nowych wytycznych nie muszą przeprowadzać przetargów, a przeprowadzone przez nich postępowania oczekują w długich kolejkach na ocenę w ARiMR? Jak informuje sama Agencja ci, którzy już złożyli w ARiMR dokumenty z przeprowadzonego postępowania ofertowego mogą je wycofać, jeżeli po dokonaniu grupowania uznają, że w ich sprawie nie było konieczności przeprowadzenia postępowania ofertowego.

Niestety, powyższe zmiany dotyczą wyłącznie zakupu maszyn i urządzeń, natomiast zasady przeprowadzania postępowań ofertowych w przypadku inwestycji budowlanych nie uległy zmianie.   

Więcej na ten temat przeczytasz w listopadowym wydaniu "top agrar Polska".


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)