Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Restrukturyzacja małych gospodarstw - kto może z niej skorzystać?

Obrazek

Od 28 lutego do 29 marca br. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

Grzegorz Ignaczewski28 lutego 2019, 14:46
Do wzięcia jest 60 tys. zł w formie bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

Ten nabór odbywa się jeszcze na starych zasadach – czyli takich jak obowiązywały w ubiegłym roku. Aby sięgnąć po premię na restrukturyzację małego gospodarstwa wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS,  w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 10 tys. euro.
O kolejności przyznawania pomocy decydować będzie suma punktów, które przyznawane są wg. następujących zasad:
  • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
  • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
  • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
  • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
    ◦    powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
    ◦    16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
    ◦    12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
  • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
  • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Jednak w tym roku ma ruszyć jeszcze drugi nabór na to samo działanie, ale już na nowych zasadach. Jedną z ważniejszych zmian będzie podniesienie limitu wielkości gospodarstwa uprawnionego do skorzystania z pomocy do 13 tys. euro oraz rezygnacja z wymogu ubezpieczenia wnioskodawcy w KRUS. Nabór na nowych zasadach planowany jest na maj br. gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)