StoryEditor

Rolnicy dostaną więcej pieniędzy na dopłaty do zbóż, oleistych, materiału siewnego, nawozów i paliwa!

Będzie ponad 600 mln zł na dodatkowe dopłaty do paliwa rolniczego oraz 2,8 mld zł na dodatkowe wydatki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wnioski ministra rolnictwa o zwiększenie wydatków budżetowych na programy pomocy dla rolników.
22.09.2023., 19:09h

Sejmowa komisja finansów publicznych podczas swojego piątkowego posiedzenia pozytywnie rozpatrzyła następujące wnioski ministra rolnictwa dotyczące zmiany przeznaczenia rezerw celowych:

 • 19 mln złotych z rezerwy celowej Fundusz Gwarancji w Rolnictwie będzie przeznaczone dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wypłatę rekompensat z zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.
 • 995 tysięcy złotych pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa Fundusz Gwarancji w Rolnictwie dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dodatkowe pieniądze na paliwo rolnicze

Dodatkowe pieniądze zostały także przeznaczone na dopłaty do paliwa rolniczego. Będą one pochodzić z rezerwy celowej Fundusz Gwarancji w Rolnictwie w kwocie 50 mln zł. oraz rezerwy dotyczącej zwalczania skutków wojny w Ukrainie w kwocie 565 mln zł.

Ten punkt wywołał debatę podczas posiedzenia komisji finansów publicznych.

- Teraz mamy do czynienia ze spadkiem cen paliw i może tego typu rozwiązanie nie będzie potrzebne – powiedziała podczas posiedzenia komisji posłanka Krystyna Skowrońska z klubu Koalicji Obywatelskiej.

- W trakcie roku uległa zwiększeniu kwota dopłaty do paliwa rolniczego stąd te procedowane zmiany – odpowiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza. - Zwiększyliśmy tę dopłatę do 2 zł i ta dopłata jest realizowana – dodał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

- Nie będziemy przeciw, bo rolnikom jest ta pomoc potrzebna, ale prosimy o rzetelne uzasadnienie – powiedziała K. Skowrońska z PO.

Komisja finansów publicznych ostatecznie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę rezerw celowych na paliwo rolnicze.

Zmiany w budżetach ARiMR i KOWR

Komisja finansów pochyliła się także nad wnioskiem  ministra rolnictwa w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2023 rok na kwotę 2 mld 850 mln zł.

Pieniądze będą wydane na następujące cele:

 • 200 mln zł na pomoc dla rolników,
 • 1,2 mld na pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez,
 • 60 mln zł pomoc dla rolników, którzy zakupili materiał siewny,
 • 150 mln zł Program Locha Plus 2023,
 • 200 mln zł zapłata za sprzedaną kukurydzę,
 • 240 mln zł dodatkowe koszty związane z zakupem mokrej kukurydzy,
 • 610 mln zł dopłaty do innych zbóż i nasion oleistych,
 • 400 mln zł pomoc na transport zbóż i rzepaku,
 • 150 mln zł pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty z powodu przymrozków, huraganów i gradu,
 • 75 mln zł pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek z powodu przymrozków, huraganów i gradu,

Komisja finansów publicznych ostatecznie pozytywnie zaopiniowała powyższe wydatki.

Komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała także wniosek ministra rolnictwa w sprawie zmian w planie finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2023 rok. Pieniądze w kwocie 19 mln zł będą wydatkowane na dotację celową na wypłatę rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 09:42