Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rozwój usług rolniczych. Są zmiany w programie!

Resort rolnictwa planuje zwiększyć budżet i wprowadzić zmiany w cieszącym się dużą popularnością działaniu PROW „Rozwój usług rolniczych”. Na czym będą polegać i czy będzie można dostać pieniądze na uruchomienie działalności? Wyjaśnia wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Kamila Szałaj29 marca 2021, 19:22
Resort rolnictwa, w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Rychlika informuje, że w związku z przedłużonym okresem wdrażania obecnego PROW 2014-2020 do 2025 roku konieczna była modyfikacja warunków udzielenia pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. 

W związku z tym rodzaj operacji został poszerzony o usługi leśne. Ma się to przyczynić do realizacji celu w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zwiększyć dostępność do usług świadczonych w tym zakresie. 

Ponadto, wsparcie usług rolniczych i leśnych będzie możliwe w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych.

- Zwiększy to dostępność do profesjonalnych usług świadczonych w ramach tej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i jednocześnie będzie miało wpływ na realizację celów klimatycznych i środowiskowych – wyjaśnia Ryszard Bartosik.

Wiceminister zaznacza, że w ramach tego wsparcia będzie możliwe podjęcie działalności gospodarczej. 

Poza tym zakres operacji realizowanych w ramach świadczenia usług w rolnictwie poszerzy się o operacje realizowane w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, tzw. Smart Farming (Inteligentne Rolnictwo - Rolnictwo 4.0) i o operacje w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych. 

- W ramach tych dwóch zakresów wsparcia możliwe będzie także ubieganie się o pomoc zarówno na podejmowanie, jak i rozwijanie działalności gospodarczej – zaznacza wiceminister. I dodaje, że w przypadku tych działań wysokość refundacji zwiększona będzie do 65 proc. kosztów inwestycji.

Podkreśla jednak, że pomoc w obecnym okresie programowania, w zakresie świadczenia usług rolniczych wspomagających produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub następujących po zbiorach, ukierunkowana będzie, tak jak dotychczas, dla podmiotów które już świadczą usługi rolnicze na obszarach wiejskich. 

Bartosik informuje, że zwiększony zostanie budżet na zakończony w lutym 2021 r. nabór wniosków na rozwój usług rolniczych. 

- Zapotrzebowanie na środki na operacje w ramach świadczenia usług rolniczych przekroczyło dostępny limit środków o ponad 125 mln euro. W związku z tym podjęto decyzję o alokacji środków finansowych na przedmiotowe poddziałanie, która pozwoli na zapewnienie finansowania dla wniosków złożonych w ww. naborze – podkreśla wiceminister.

Jednocześnie zaznacza, że planowane jest przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków w okresie przejściowym (do 2025 roku).  

- W związku z tym, iż poddziałanie planowane jest do wsparcia także w ramach nowego okresu programowania, trwają prace nad kierunkiem nowej interwencji w ramach rozwoju usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, natomiast ostateczny jej kształt będzie w dużej mierze uzależniony od wysokości budżetu, jaki zostanie ostatecznie przeznaczony na przedmiotową interwencję – informuje Bartosik.
Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)