Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Są pieniądze na małe przetwórstwo

Obrazek

Do 1 marca br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z małym przetwórstwem produktów rolnych.

Grzegorz Ignaczewski6 lutego 2019, 15:38
Chodzi dokładnie o pomoc z poddziałania „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” z PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, ich małżonków bądź domowników ubezpieczonych w KRUS (z mocy ustawy lub na wniosek).

W trwającym właśnie naborze wniosków dotacje przeznaczone są dla dwóch podstawowych grup wnioskodawców:
  • pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać to 500 tys. zł.,
  • drugą grupę stanowią rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane zarejestrowanie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Zasadom ubiegania się o pomoc na małe przetwórstwo poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa zorganizowania w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Poznaniu. Zdaniem Michała Zielińskiego, dyrektora OR ARiMR w Poznaniu, przed uruchomieniem tegorocznego naboru wprowadzono wiele zmian w warunkach ubiegania się o pomoc, które pozwolą większej grupie zainteresowanych rolników z niej skorzystać.
Mniej formalności
Jak podkreśla Marek Piślewski z biura wsparcia inwestycyjnego ARiMR w Poznaniu, w tym naborze jednym z ważniejszych ułatwień jest możliwość przedłożenia decyzji czy pozwoleń związanych z planowaną inwestycją dopiero na etapie ubiegania się o płatność, a nie na etapie ubiegania się o pomoc. Dotyczy to na przykład pozwoleń budowlanych. Jednak jak podkreśla Piślewski, fakt, że Agencja nie wymaga tych dokumentów do zawarcia umowy nie zwalnia rolników z konieczności uzyskania ich przed rozpoczęciem inwestycji.
Budowlanka i maszyny
Pomoc wypłacana jest w formie refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. A ich katalog jest dość szeroki. Można tu zaliczyć miedzy innymi zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania  surowców i gotowych wyrobów, przygotowania produktów do sprzedaży.

Dofinansowaniu podlegają również koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), a także pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez rolników działających w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne Agencji, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o pomoc. gi

Fot. Ignaczewski


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)