StoryEditor

Stawki czynszu dzierżawnego po nowemu

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego sposobu ustalania czynszów dzierżawnych za nieruchomości z zasobu ANR. Zobacz, co się zmieniło!
05.07.2016., 12:07h

Według proponowanego rozporządzenia sposób ustalania czynszu dzierżawnego będzie zależał od rodzaju dzierżawionej nieruchomości rolnej i jej położenia. I tak inaczej będzie ustalany dla gruntów rolnych, inaczej dla budynków i budowli, a jeszcze inaczej dla stawów.
W przypadku gruntów rolnych czynsz będzie zależał od klasy gruntów i położenia w jednym z czterech okręgów podatkowych wyznaczonych na potrzeby podatku rolnego. Wysokość czynszu ustalono na sztywno w formie tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia. Proponowane stawki zaczynają się od 1,1 q pszenicy/ha za grunty klasy V, do 11,1 q pszenicy/ha za grunty klasy I.

Osobne, nieco niższe stawki zaproponowano dla trwałych użytków zielonych. Cena pszenicy do przeliczenia czynszu to średnia krajowa cena skupu pszenicy podawana przez GUS za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Grunty klasy VI i VIz maja być zwolnione z czynszu dzierżawnego.
W przypadku budynków i budowli czynsz dzierżawny ma stanowić 1,8% ich wartości księgowej. 
Przepisy rozporządzenia maja mieć zastosowanie do nowych przetargów na dzierżawę nieruchomości z ANR (jako czynsz wywoławczy) oraz do ustalania czynszu w przypadku przedłużenia umowy dzierżawy.
Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
gi

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 06:01