Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Susza 2019: KE zgodziła się na wcześniejszą wypłatę zaliczek i zmiany w zazielenieniu!

Obrazek

Komisja Europejska poinformowała, że państwa członkowskie zgodziły się na wszystkie środki wsparcia, które Bruksela im zaproponowała w związku z panującą w Europie suszą.

Bartłomiej Czekała28 sierpnia 2019, 15:16
„Państwa członkowskie zgodziły się na szereg środków wsparcia zaproponowanych przez Komisję w celu złagodzenia trudności finansowych, z którymi borykają się rolnicy w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz w celu zwiększenia dostępności paszy dla zwierząt” – czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej.

Kwestię udzielenia pomocy państwom członkowskim skomentował także unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan.

– Od początku pojawienia się ekstremalnych zjawisk klimatycznych uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy gotowi wesprzeć naszych rolników. Komisja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi i w razie konieczności szybko reaguje. Środki te powinny wspomóc europejskich rolników finansowo i nie dopuścić do niedoboru zielonki dla ich zwierząt gospodarskich – mówił Hogan.

Zaliczki płatności bezpośrednich i z PROW

Działania, które uzgodniono dziś na posiedzeniu Komisji przedstawiciele państw członkowskich, obejmują możliwość zwiększenia płatności zaliczkowych i kilka wyjątkowych odstępstw od zasad zazieleniania, aby pomóc rolnikom w zapewnieniu wystarczającej ilości paszy dla swoich zwierząt. Poszkodowani rolnicy będą mogli otrzymać wyższy odsetek przysługujących im płatności w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu poprawy ich płynności finansowej.

W praktyce oznacza to otrzymanie przez rolników:
  • do 70% płatności bezpośrednich od połowy października,
  • 85% środków w ramach płatności finansowanych z PROW  (np. płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne) natychmiast po formalnym przyjęciu pakietu tych środków na początku września.

Zmiany w zasadach zazielenienia

Dozwolone będą również odstępstwa od niektórych zasad zazieleniania w celu zwiększenia dostępności paszy. Obejmuje to możliwość:
  • uznania gruntów ugorowanych za uprawy odrębne lub za obszar proekologiczny, mimo że odbywał się na nich wypas lub zebrano z nich plony,
  • wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie, jak się obecnie wymaga, jako mieszanki upraw), jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki,
  • skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.

Kolejne kroki Komisji

Po dzisiejszej decyzji pakiet środków powinien zostać formalnie przyjęty na początku września. Komisja będzie nadal utrzymywała kontakt ze wszystkimi państwami członkowskimi w kwestii skutków suszy.

oprac. bcz na podst. KE
Fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)