StoryEditor

Usuwanie azbestu z budynków idzie… ślamazarnie

Z danych rządu wynika, że na dachach wiejskich domów i budynków gospodarczych nadal zalega ponad 5 mln t eternitu. Oznacza to, że realizowany od kilkunastu lat kosztem miliardów złotych program usuwania azbestu idzie ślamazarnie.
27.03.2019., 16:03h
Tymczasem granicznym terminem jego całkowitego usunięcia z naszego krajobrazu jest rok 2032. Koszty tego przedsięwzięcia oszacowano na 40 mld zł.

Usuwanie azbestu - koszty

Przypomnijmy, że na realizację tego programu środki finansowe kierowane są z trzech źródeł: NFOŚ – 50%, WFOŚ do 35%, a resztę kosztów ponoszą gminy. Związek Gmin Wiejskich zauważył, że udział rządu w wydatkach maleje, a niektóre wojewódzkie fundusze, np. w Rzeszowie, wycofały się z udzielanego dotąd wsparcia. Przedstawiciele NFOŚ zapewniają, że pracują nad kolejną wersją programu usuwania azbestu na nadchodzące lata. Usprawiedliwiają się, że ostatnia edycja ogłoszona była w 2015 r. przebiegała przez trzy lata. Wpływają do nich pisma od dyrektorów wojewódzkich funduszy, by uruchomić nabór w 2019 r. Jego zasady i harmonogram mają być analizowane.

Wsparcie z funduszu na usuwanie azbestu

Okazuje się też, że nie wszystkie gminy korzystają z dostępnego wsparcia z funduszu. Dotychczasowe środki były przez nie wykorzystywane zaledwie w kilkudziesięciu procentach. Na przykład w drugiej połowie 2017 r. z zaplanowanej w budżecie kwoty 20 mln zł gminy wykorzystały zaledwie 3 mln zł. Niektóre samorządy bagatelizują problem azbestu. Zawodzi też komunikacja ich z mieszkańcami, którzy nie są świadomi możliwości wsparcia przy usuwaniu azbestu.

Dofinansowanie usuwania azbestu - na co można wydać?

Niechętni operacji są też niektórzy właściciele budynków, bowiem program wspiera jedynie dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji eternitu. Koszty budowy dachu spoczywają już na mieszkańcu. Tymczasem azbest zwykle zalega na dachach uboższych osób, których nie stać na tę inwestycję. Przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich zabiegali o wsparcie rządu nie tylko przy usuwaniu eternitu, ale i budowie nowych dachów. NFOŚ odparł, że nie może tego czynić.     as
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 06:11