StoryEditor

VAT za maszyny na restrukturyzację

Czy od wartości maszyny rolniczej, zakupionej z pomocy na restrukturyzację gospodarstw możliwe jest odliczenie podatku VAT?
24.11.2017., 14:11h
Wydatki na inwestycje finansowane z premii na restrukturyzację małych gospodarstw, uzyskanej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rozliczane są przez ARiMR w kwocie brutto, a więc łącznie z podatkiem VAT – odpowiada Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT.

Natomiast, w celu uzyskania informacji i wyjaśnień dotyczących przepisów podatkowych, w tym rozliczeń i warunków zwrotu VAT, należy zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.Jedynym kryterium prawa do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony jest związek wydatku opodatkowanego ze sprzedażą opodatkowaną, co jest określone w art. 86.1.: „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego…”. Nie ma tu żadnego znaczenia, z jakich środków zakup został sfinansowany. Zatem, jeśli Młody Rolnik lub rolnik korzystający z premii na restrukturyzacje małych gospodarstw jest czynnym podatnikiem VAT, ma prawo do odliczenia VAT od zakupionych maszyn i urządzeń oraz od środków obrotowych zakupionych za premię i wykorzystywanych do produkcji rolnej w gospodarstwie.
Opr. pł
Fot. Łuczak

Zapraszamy na Warsztaty VAT. Są jeszcze ostatnie miejsca: Płońsk, Brzozie k. Brodnicy i Łomża.


Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 15:44