StoryEditor

Więcej na małe gospodarstwa, mniej na młodych rolników?

Komitet Monitorujący PROW proponuje zwiększenie o 300 mln euro budżetu programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Zmniejszą się natomiast budżety działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”. Zdaniem rządu, to efekt mniejszego zainteresowania tymi działaniami ze strony rolników.
20.12.2021., 09:12h

Proponowana realokacja pozwoli na pełne zakontraktowanie naboru z 2020 r. oraz umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej puli środków na potrzeby naboru przeprowadzonego w 2021 r. oraz naboru planowanego na 2022 r.

Ogromne zainteresowanie beneficjentów

Celem pełnego zakontraktowania pozytywnie ocenionych wniosków z naboru 2020 r,. należy zwiększyć budżet działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw" o 67 mln euro.

Ostatni nabór wniosków, przeprowadzony od 31.03.2021 r. do 30.06.2021 r., cieszył się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Złożono ponad 20,6 tys. wniosków na kwotę ponad 1,2 mld zł. Do pełnego zabezpieczenia potrzeb finansowych tego naboru, uwzględniając zaakceptowaną w sierpniu zmianę strategiczną programu, brakuje w chwili obecnej ok. 27 mln euro.

Jednocześnie dla planowanego na 2022 r. ostatniego naboru wniosków konieczne jest zabezpieczenie 210 mln euro. Oznacza to, że niezbędne jest dokonanie modyfikacji alokacji w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw" polegającej na jej zwiększeniu o 300 mln euro.

Gdzie oszczędności?

Zmniejszenie budżetu przeznaczonego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 150 mln euro wynika z mniejszego niż zakładano zainteresowania w ramach ostatniego naboru wniosków przeprowadzonego w terminie od 21.06.2021 r. do 20.09.2021 r. w obszarze A - E. W ramach naboru z 2021 r. złożono o ponad 20% mniej wniosków niż w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r., który dotyczył operacji tylko z obszaru D.

W związku z tym uwzględniając przewidywane  oszczędności na etapie rozpatrywania wniosków, w budżecie tego instrumentu pozostaje ok. 162 mln euro ogółem wolnego limitu środków.

W ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” w naborze w 2021 r. wpłynęło 4 tys. wniosków na kwotę ponad 600 mln zł. Nabór ten cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż dotychczas przeprowadzone. Zakładając podobne zainteresowanie wnioskodawców w planowanym na 2022 r. ostatnim naborze wniosków, uzasadnione jest – bez szkody dla potencjalnych wnioskodawców – zmniejszenie budżetu tego instrumentu o 67 mln euro.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom odrzuconych wniosków (ponad 90%) z naboru 2020 r. oraz ograniczony zakres naboru planowanego na IV kwartał 2021 r. możliwe jest zmniejszenie alokacji operacji typu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” o kwotę 83 mln euro.

Zmiany w Natura 2000

Dodatkowo proponuje się przesunięcie środków w wysokości 40,86 mln euro na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Środki te zostaną realokowane z działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”.

Szacunki płatności w ramach tego działania wskazują, że zmniejszenia alokacji o ok. 41 mln euro można dokonać bez uszczerbku dla beneficjentów działania. Dzięki zwiększeniu alokacji operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” możliwe będzie przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków.

wk
fot. archiwum

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 10:37