Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zdobądź pieniądze na inwestycje w lesie prywatnym. Sprawdź warunki!

Właściciele lasów prywatnych mogą uzyskać dofinansowanie, jeśli tylko złożą wnioski w ARMIR. Nabór będzie trwał od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku. Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Dorota Kolasińska9 maja 2022, 10:02

Wnioski o ww. pomoc będzie można składać tradycyjnymi metodami, poprzez platformę ePUAP, ale także po raz pierwszy poprzez aplikację eWniosekPlus!

Beneficjenci dofinansowania mogą wprowadzić podszycie, drugie piętro w drzewostanie, dolesić luki powstałe w wyniku chorób, założyć remizę, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. 

Dofinasowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Jednakże, jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków w jakich ma być realizowana.

Można zdobyć od 8 82 do 14 213 zł/ha, np. 8,82 zł za mb otrzymamy w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, z kolei 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.
Poniżej rodzaj inwestycji i kwoty pomocy. Jakie obowiązki i wymagania lasu?

Obowiązkowe jest również przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonego przez nadleśniczego.

Wnioski o dotację na wsparcie inwestycji w lasach prywatnych dotyczy lasów:

  • w wieku od 11 do 60 lat,
  • o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha,
  • które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 
  • które zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku?

  1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
  2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
  3. pisemną zgodę na realizację inwestycji:
a) pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności,
b) małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka.

W jednym wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o przyznanie pomocy do gruntów objętych jednym planem inwestycji.

Właściciel lasu będzie mógł dokonać zmiany złożonego wniosku o przyznanie pomocy. 


Więcej informacji znajdziesz na ARIMR.

oprac dkol na podst. nmm

Źródło: ARIMR

Fot. Envato Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ