Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Ceny zbóż spadają, a ich podaż na rynku coraz większa. Czy polscy rolnicy otrzymają pomoc z UE?

Obrazek

Sytuacja na krajowym rynku zbóż jest nadal bardzo poważna. Rośnie niezadowolenie wśród rolników, rośnie też napięcie polityczne, bo napływ zboża z Ukrainy do Polski to nie tylko problem naszego kraju. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. Łódzka Izba Rolnicza domaga się od wicepremiera, by pomoc finansowa dla producentów trzody chlewnej z uwagi na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę została także rozszerzona na producentów zbóż.. Sam Henryk Kowalczyk podczas targów Gruene Woche w Berlinie spotkał się z ministrami rolnictwa krajów UE i zabiegał o poparcie polskiego wniosku o przywrócenie cła na kukurydzę sprowadzaną z Ukrainy.

wkBartłomiej Czekała23 stycznia 2023, 16:20

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ma teraz bardzo pracowity okres. Protesty drogowe rolników się zakończyły, ale ich zadowolenie wcale nie zniknęło. Sytuacja się wręcz pogarsza -podaż ziarna na krajowym rynku się zwiększa, ceny skupu spadają, a niektóre firmy i punkty handlowe wręcz wstrzymały skup ziarna. Problemy dotyczą nie tylko zbóż, ale i rzepaku.


Wiktor Szmulewicz: Trzeba podjąć pile działania na rzecz stabilizacji rynku zbóż, rzepaku i energii!


Jeszcze w ubiegłym tygodniu (17 stycznia br. - przyp. red.) prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie pilnych działań mających na celu stabilizację sytuacji na rynku zbóż, rzepaku oraz energii. W jego ocenie aktualnie notowany jest spadek cen zbóż oraz rzepaku, a rolnicy mają problem z ich sprzedażą.

Jak informuje piśmie do wicepremiera Kowalczyka prezes Szmulewicz, zakłady przetwórcze zaopatrzyły się w surowiec pochodzący z Ukrainy, a na lokalnym rynku poszukują zboża i rzepaku o wygórowanych wymaganiach, celem ich wymieszania. Jak podkreśla szef KRIR, polscy rolnicy mają problem ze zbytem swoich zbóż i rzepaku, a nawet jeśli ktoś składa im ofertę kupna to proponowana cena nie pokrywa nakładów poniesionych przy ich produkcji i magazynowaniu. Zdaniem Wiktora Szmulewicza niższe ceny produktów rolnych mogą być do zaakceptowania pod warunkiem obniżki cen paliw i nawozów, jednak taka sytuacja nie zachodzi.

W swoim piśmie prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych odniósł się także do trudnej i dziwnej sytuacji na rynku nawozów sztucznych. 

- Obecnie odnotowuje się również znaczne spadki cen gazu oraz ropy na rynkach światowych, jednak nie wpływa to na ceny nawozów azotowych oraz paliwa dostępnego dla rolników. Konieczność podwyżki cen nawozów azotowych była tłumaczona przez zakłady azotowe podwyżką cen gazu na giełdzie oraz jego 70-80% wpływie na cenę końcową nawozów. Jednocześnie dało się zauważyć podwyżki cen nawozów z dnia na dzień po zanotowaniu wzrostów cen gazu na rynkach. Podobna sytuacja nie zachodzi w przypadku obniżek cen gazu, która ma obecnie miejsce, są one niższe niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Rolnicy nie mogą zaakceptować takiego stanu rzeczy i żądają podjęcia kroków mających na celu zmniejszenia cen nawozów jak i zwiększenia ich dostępności - podkresśa Wiktor Szmulewicz w piśmie do szefa resortu rolnictwa.Producenci zbóż domagają się nadzwyczajnej pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację rynkową

Producenci zbóż domagają się rozszerzenia programu nadzwyczajnej pomocy finansowej związanej z wojną na Ukrainie. Ich zdaniem niedopuszczalne jest faworyzowanie hodowców trzody chlewnej, podczas, gdy wojna w głównej mierze negatywnie wpływa na rynek zbóż.  

W październiku zeszłego roku rząd zaproponował nowy program pomocy dla producentów trzody chlewnej. Pomoc miała być udzielana w ramach działania „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W założeniach przyjęto, że będzie to jednorazowy, nadzwyczajny mechanizmem będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej.

Faworyzowanie hodowców trzody chlewnej? 

Takie faworyzowanie hodowców trzody chlewnej nie spodobało się Łódzkiej Izby Rolniczej, której zdaniem powyższa formuła wsparcia finansowego powinna zostać rozszerzona.

- Założenia ww. działania przewidują, że będzie ono kierowane do producentów trzody chlewnej. Niewątpliwie ten sektor produkcji rolnej już od roku 2020 napotyka na znaczne trudności (m.in. ASF), a zatem  pomoc finansowa dla producentów trzody chlewnej jest jak najbardziej zasadna. Trzeba jednak pamiętać, ze konflikt zbrojny toczący się za naszą wschodnią granicą oddziałuje przede wszystkim na sektor produkcji zbóż – napisał do MRiRW zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Łódzki samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że od jesieni 2022 roku producenci zbóż muszą się mierzyć z niekontrolowanym napływem zbóż do Polski, co powoduje, że ceny na krajowym rynku spadają. Producenci zbóż codziennie liczą straty, które są wynikiem zaniechań instytucji państwowych. W dodatku, za półtora miesiąca rozpoczyna się termin aplikowania na pola nawozów azotowych, a nadal nie wdrożono skutecznego systemu rozwiązującego problem drogich nawozów.

- W obliczu tych problemów wsparcie ze strony Państwa powinno być rozszerzone na inne sektory produkcji rolnej, które bezpośrednio bądź  pośrednio ponoszą straty z powodu wojny na Ukrainie – podsumowuje Łódzka Izba Rolnicza.


Minister rolnictwa rozmawiał o wsparciu dla Polski w Berlinie

 

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk był obecny na spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa podczas targów Gruene Woche w Berlinie. Podczas niego zaznaczył, że Ukrainę trzeba nadal wspierać i pomagać jej w wywozie produktów rolnych do krajów trzecich. Podkreślił jednak, że w ostatnich miesiącach polskie rolnictwo zaczęły dotykać skutki nadmiernego importu niektórych produktów z Ukrainy, co spowodowało zakłócenia na naszych rynkach rolnych i niepokoje wśród rolników.

Ministrowie rolnictwa Bułgarii, Czech, Rumunii i Węgier także podkreślili, że wspierają Ukrainę i chcą jej pomagać w wywozie jak największej ilości produktów rolnych do krajów trzecich, zagrożonych pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystkie szefowie resortów rolnictwa wskazali na pilną potrzebę podjęcia przez Komisję Europejską konkretnych działań w tym zakresie. Podkreślali, że bardzo ważne jest uszczelnienie korytarzy solidarnościowych, aby ukraińskie płody rolne przejeżdżały tranzytem przez kraje UE i trafiały na rynki docelowe, nie powodując zakłóceń na rynkach państw UE.

Minister Henryk Kowalczyk zapowiedział złożenie wniosku w tej sprawie na posiedzenie Rady AGRIFISH 30 stycznia 2023 r.

– Mam nadzieję, że Komisja Europejska w ramach swoich prac uwzględni nasze postulaty i podejmie działania stabilizujące rynki rolne. Jesteśmy gotowi do wypracowania wspólnie z KE takich mechanizmów wsparcia dla Ukrainy, które nie powodowałyby trudności dla sektora rolnego w naszych krajach. Mogłoby to być wsparcie finansowe, dalsza pomoc w tranzycie czy pomoc w dostosowaniach do wymogów UE – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Na koniec polski wicepremier wyraził nadzieję, że wspólnie uda się przekonać naszych partnerów z UE i KE, jak bardzo ten problem jest ważny dla naszych krajów i naszych rolników.

– Mocno liczę na Państwa poparcie i głos na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w Brukseli – powiedział wicepremier Kowalczyk, dziękując Ministrom Rolnictwa za udział w spotkaniu i dyskusji.

bcz, wk

Źródło: KRIR, ŁIR, MRiRW
Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)