Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rynek zbóż>

Debata Przedżniwna: Prognozy cen zbóż i perspektywy dla rzepaku

Obrazek

Na corocznej debacie przedżniwnej  organizowanej pod patronatem Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Warszawie 4 lipca br. w siedzibie MRiRW, zgromadzili się licznie  przedstawiciele producentów rolnych, firm przetwórczych i handlowych z całej Polski. 

dr Juliusz Urban8 lipca 2019, 10:58
Organizatorami były, jak co roku stowarzyszenia producentów rolnych:

Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
 

Rządowe Regulacje Rynkowe 

Debatę zapoczątkowało wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego,  w którym głównym wątkiem był, zatwierdzony kilka dni temu przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie. W projekcie tym wprowadza się ceny referencyjne, które mają być regulatorem rynku. Jak twierdzi minister, zaproponowane rozwiązania pozwolą wzmocnić pozycję rynkową rolników, w celu zapewnienia im ceny pokrywającej koszty produkcji. Zawarte w projekcie ustawy propozycje rozwiązań stanowią pozytywną odpowiedź na postulaty producentów rolnych, w szczególności producentów owoców

Intencje godziwe i cel szczytny, tylko wraz z producentami owoców miękkich, którym ze względu na specyfikę produkcji i konieczność niezwłocznej sprzedaży po zbiorze, istotnie należy się szczególne traktowanie, ustawa ma objąć także rzepak i pszenicę. Tu zaczyna się problem, bowiem przetwórcy, zarówno młynarze jak i zakłady tłuszczowe, a także firmy handlowe domagają się jednym głosem, zastosowania preferencji dotyczących zabezpieczenia opłacalności również i ich biznesów. Wątpliwości jest w tej sprawie wiele, więc projektem ustawy zajmiemy się ponownie na łamach naszej gazety w niedalekiej przyszłości. Pan Minister w swej wypowiedzi zapowiedział także utworzenie w Polsce nowoczesnej giełdy towarowej oraz zmodernizowanego i nowoczesnego portu morskiego przygotowanego do szybkiego załadunku statków o dużym tonażu. Dodatkowo godnym pochwały, było szybkie zatwierdzenie przez ministerstwo i dopuszczenie na kolejny rok zapraw neonikotynowych w rzepaku, które mają chronić rośliny przed szkodnikami. Minister został z uczestnikami dość długo, poświęcając jeszcze czas na odpowiedzi na kilka pytań.

 

Rzepak wciąż jest uprawą z perspektywami rozwoju w Polsce

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień przedstawił długoterminowe perspektywy uprawy rzepaku w świetle dyrektywy UE  RED II. Z bardzo konkretnego przedstawienia oczekiwań i wymagań rynku biopaliwowego wynikały konkluzje, że potencjał popytowy na rzepak w Polsce dzięki produkcji biodiesla wynosi nawet 3,5 mln ton, a dobre perspektywy rysują się aż do roku 2030. Przy czym rolnictwo dzięki wykorzystaniu biopaliwa jako paliwa rolniczego może przyczyniać się do kreowania popytu. Uczestników poinformowano o powstaniu Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

 

Prognozy zbiorów zbóż i cen na sezon 2019/2020 

Ocenę obecnej sytuacji na rynku i szacunki cenowe IERiGŻ- PIB przedstawił Wiesław Łopaciuk. Z syntetycznych informacji, o rynkach Światowych i europejskich, wynika prognoza wzrostu produkcji oraz zużycia zbóż. Przykładem jest Polska, gdzie zużycie ciągle rośnie. Zapasy od trzech lat, pomimo rosnących zbiorów zmniejszają się. Wykazano ponad 5% wzrost zużycia zbóż przy spasaniu i w przemyśle. Wszyscy czekali z niecierpliwością na prognozy cen. Estymacja wygląda tak: na wrzesień’ 2019  IERiGŻ-BIP prognozuje cenę pszenicy konsumpcyjnej na poziomie 720-770 zł/ti na marzec’2020 r. odpowiednio 760-800 zł/t. Prognozowane ceny żyta na te same okresy są na poziomach IX-620-670 zł/t, zaś na XII- 650-690 zł/t.

 

Ocena aktualnej sytuacji na polach i perspektywy

Swymi uwagami o stanie upraw i perspektywami zmian w strukturze zasiewów podzielili się z nami organizatorzy.

Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż Rafał Mładanowicz stwierdził, że ze względu na duże zróżnicowanie upraw o szacunkach zbiorów trudno mówić. Podzielił się z nami swymi troskami, dotyczącymi suszy ale także i innych nadmiernych zjawisk pogodowych przed samymi żniwami, mówiąc, że gwałtowne nawałnice i grad niszczą całkiem nieźle wyglądające pola.

Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki przedstawił z kolei prognozy zbiorów rzepaku na rok 2019. Poinformował, że zdaniem zrzeszenia rzepak w Polsce jest zasiany na areale 850 tys. ha i należy szacować zbiory na poziomie 2,6 mln ton. Z czego jedynie 1,1 mln ton jest zagospodarowywane przez przemysł spożywczy reszta trafia do łańcucha biopaliwowego.

Juliusz UrbanPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)