Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Neonikotynoidy jednak bezpieczne? Bayer przeprowadził badania

Obrazek

Bayer w trwających od 2014 r. badaniach nad jednym z neonikotynoidów – chlotianidyną wykazał, że jest ona bezpieczna dla owadów zapylających.

Jacek Daleszyński18 października 2016, 15:22

Co badano?
Badania prowadzone były w regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie w Niemczech – regionie, gdzie około 25% wszystkich gruntów ornych jest obsiewana rzepakiem. Doświadczenia obejmowały dwa obszary, każdy o powierzchni 65 km2. W obrębie każdego z nich wysiewano rzepak ozimy. Nasiona zaprawione preparatami zawierającymi chlotianidynę wysiewano na 800 ha, a uprawa wysiana z nasion niezaprawianych zajmowała 600 ha. Oba obszary doświadczalne były oddalone od siebie na taką odległość, by wykluczyć pojawianie się na nich tych samych osobników zapylających. Na polach rzepaku zaprawionego neonikotynoidem badano skład gatunkowy zapylaczy, pozostałość substancji czynnej w roślinach i samych owadach, a także pyłku kwiatowym, miodzie oraz szereg czynników związanych z owadami, m.in. ich zdolność do reprodukcji, żywotność kolonii owadów oraz produkcję miodu.
– Razem z zewnętrznymi badaczami zainicjowaliśmy jedne z największych i wszechstronnych badań polowych, jakie kiedykolwiek dotyczyły pszczół – mówił dr Richard Schmuck, dyrektor działu ochrony środowiska w Bayer CropScience.

Obiecujące wyniki
Jak mówił dr Fred Heimbach, ekspert z dziedziny toksykologii, szczegółowe badania próbek pyłku z roślin potraktowanych chlotianidyną wykazały, że poziom jej pozostałości jest niski i nie przekracza obserwowanego we wcześniejszych badaniach, a bezpiecznego dla zapylaczy. Naukowiec potwierdza, że badana substancja owadobójcza stosowana w zaprawach nasiennych rzepaku nie jest szkodliwa dla pszczół miodnych i innych owadów zapylających, np. trzmieli czy pszczół dzikich.
Szczegółowe wyniki badań ukazały się w publikacji naukowej "Ecotoxycology" zajmującej się tematyką toksyczności różnych związków chemicznych na różne populacje.

Przypomnijmy, że zakaz stosowania w rzepaku zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 grudnia 2013 r. Wprowadzony został ze względu na ich prawdopodobne szkodliwe działanie na owady zapylające. Już w przyszłym roku ma zapaść decyzja w sprawie faktycznej szkodliwości tych substancji na zdrowotność m.in. pszczół. To od niej uzależniony jest los nie tylko zapraw neonikotynoidowych, ale także preparatów zawierających te substancje służących do opryskiwania roślin.

jd, fot. DaleszyńskiPicture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)