StoryEditor

Modyfikacja agrotechniki roślin bobowatych

W latach 2016–2020 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach rządowego programu „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” prowadził badania nad zwiększeniem wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych.
24.02.2021., 14:02h
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z wytypowanymi uczelniami, hodowlami i zakładami terenowymi wykonał ok. 70 doświadczeń polowych oraz setki analiz laboratoryjnych. W badaniach dotyczących ilości N pobranego z resztek pożniwnych bez dodatkowego nawożenia azotem, najlepsze stanowisko dla rośliny następczej dały łubin biały i soja. Wyniki potwierdziły, że rośliny strączkowe mają pozytywny wpływ na uprawę kolejnych roślin, np. plon ziarna pszenicy ozimej w drugim roku po strączkowych był najwyższy po soi, a mniejszy po bobiku.

Uproszczenia w uprawie
Naukowcy UPP analizowali także wpływ krótko- i długotrwałych uproszczeń uprawowych na rozwój roślin. Nie wykazano niekorzystnego wpływu krótkotrwałych uproszczeń w uprawie soi, łubinu białego i grochu. Stwierdzono natomiast pozytywne efekty uprawy pszenżyta ozimego i kukurydzy w 1. i 2. roku po łubinie białym w płodozmianie z 75-proc. udziałem zbóż w wieloletnich uproszczeniach uprawowych. Uprawa uproszczona oraz siew pasowy mogą być natomiast z powodzeniem stosowane w uprawach bobiku, łubinu białego i wąskolistnego oraz soi, nie obniżając ich plonowania. Z kolei siew pasowy można uznać za łagodzący skutki suszy podczas wegetacji roślin strączkowych.
Wyniki badań wskazują ponadto na znaczne zróżnicowanie plonów nasion oraz białka grochu siewnego, bobiku, łubinu białego i soi w zależności od gęstości siewu i rejonu uprawy. Wynika z tego potrzeba zweryfikowania dotychczas zalecanych przez hodowców ilości wysiewu tych gatunków. Skutki postępujących zmian klimatu, w tym wydłużona wegetacja, wzrost sumy temperatury, czy inny rozkład opadów rzutują na rozwój roślin, co wymaga uwzględnienia w nowych metodykach…

Pozostałe tematy badań oraz wyniki z doświadczeń terenowych przedstawiamy w artykule opublikowanym w nowym wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str. 132–133.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 07:42