Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>

Dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Termin składania wniosków upłynie 30 września

Obrazek

Od 1 kwietnia 2022 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Na realizację projektu przeznaczono 70 mln zł, a liczba złożonych dotychczas wniosków oscyluje na kwotę 56,35 mln zł. Nabór wniosków zakończy się 30 września 2022 r.

Justyna Czupryniak12 września 2022, 18:30

Od czego zależy wysokość dofinansowania dla KGW?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby osób należących do danego koła i wynosi:

 • 5 tys. zł – dla kół liczących, do których należy 30 osób,
 • 6 tys. zł – jeśli liczba osób mieści się w przedziale 31-75,
 • 7 tys. zł – dla kół, których liczba członków przekracza 75 osób.

Na co KGW mogą przeznaczyć dofinansowanie?

Wypłacone przez ARiMR pieniądze KGW mogą przeznaczyć na:

 • aktywność społeczno-wychowawczą,
 • aktywność oświatowo-kulturalną,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjatywy na rzecz poprawy warunków życia kobiet na wsi,
 • przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej,
 • przedsięwzięcia upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

Na co najczęściej gospodynie z kół przeznaczają otrzymane fundusze?

Oferowana przez Agencję pomoc finansowa jest wykorzystywana przez członkinie kół na wiele sposobów. W roku 2021 gospodynie najczęściej inwestowały w:

 • zakup biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe i szkoleniowe,
 • zakup wyposażenia wiejskich świetlic,
 • zakup sprzętu AGD,
 • zakup naczyń i strojów na imprezy okolicznościowe.

Z roku na rok więcej pieniędzy dla gospodyń

Jak wynika z analizy naborów przeprowadzonych we wcześniejszych latach, kwoty przeznaczone na wsparcie dla KGW z roku na rok są coraz wyższe:

 • rok 2018 – 16 mln zł,
 • rok 2019 – powyżej 29 mln zł,
 • rok 2020 – prawie 33 mln zł,
 • rok 2021 – ok. 56 mln zł.

Liczba członków kół musi się zgadzać

Jeśli członkowie danego koła chcą, by ich wniosek został rozpatrzony pozytywnie, powinni zadbać o to, by rzeczywista liczba członków zgadzała się z liczbą osób wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wszelkie niezgodności można zaktualizować w biurze Agencji.

oprac. jczPicture of the author
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)