StoryEditor

Jeszcze dziś zgłoś się do programu TalentA!

Jeszcze tylko dziś możesz zgłosić się do programu TalentA Corteva we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska" rusza ze szkoleniami wspierającymi aktywność kobiet w rolnictwie, a także działalność związaną z życiem na wsi.
22.03.2022., 13:03h
Celem projektu TalentA jest wsparcie kobiet działających w rolnictwie poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy z różnych dziedzin życia. W ramach projektu zostaną również sfinansowane wybrane inicjatywy dla społeczności lokalnych. Wziąć udział w programie mogą panie, które:
 • są właścicielkami, współwłaścicielkami, domownikami lub pracownikami w gospodarstwie rolnym,
 • mieszkają w miejscowości do 10 tys. mieszkańców,
 • są ubezpieczone w KRUS.
W ramach projektu rolniczki będą mogły wziąć udział w wielu bezpłatnych szkoleniach tematycznych, uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym, w którego ramach dowiedzą się, jak wykorzystać walory turystyczne, rekreacyjne oraz produkty lokalne swoich miejscowości do celów zarobkowych. Będą również mogły zgłosić się do konkursu na finansowanie mikroprojektu dla społeczności lokalnej. Laureatki konkursu otrzymają bowiem granty wysokości: I miejsce – 10 tys. $, II miejsce – 6 tys. $, III miejsce – 4 tys. $ na realizację zwycięskich projektów od fundatora konkursu, firmy Corteva Agriscience. Główne zadania programu to:

 1. wyłonienie i uformowanie grupy kobiet zajmujących się produkcją rolną oraz zapewnienie im dostępu do informacji i dostępu do dotacji na rozwój ich biznesu i korzyści społecznych;
 2. organizowanie i wdrażanie programu szkoleniowego dla Uczestników oraz stymulowanie ich rozwój rentownych mikroprojektów, które odpowiadają na bieżące potrzeby społeczności lokalnych i cele zrównoważonego rozwoju oraz mają na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego społeczności i zaspokojenie odpowiednich potrzeb;
 3. promowanie realizacji najlepszych mikroprojektów poprzez zapewnienie wszystkim Uczestnikom wsparcia informacyjnego i doradczego w przygotowaniu projektów i zapewnieniu ich realizacji, a Laureatom - granty od fundatora konkursu.
W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:
I Szkolenia tematyczne:
W ramach tego zadania planuje się organizację 4 różnych szkoleń tematycznych. Celem realizowanym w ramach tego szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa oraz aktywizacja kobiet.
Główne kierunki szkolenia obejmowały będą:
 • Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
 • Aktywizacja mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich
 • Aspekty prawne prowadzenia działalności rolniczej
 • Aktywizacja kobiet powiązanych z rolnictwem
 • Upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny a marnowanie żywności.


II Szkolenia praktyczne (fryzjer, kosmetyczka, dietetyk, stylista):
W ramach tego zadania planuje się organizację 4 różnych szkoleń praktycznych. Dbanie o wizerunek świadczy o naszej pewności siebie, zorientowaniu na świat i kulturę, a takich ludzi poszukują firmy, w których niezbędny jest kontakt z klientem. Oceniani jesteśmy wszędzie i przez wszystkich. Osoby z obszarów wiejskich są często wycofane i nie zawsze mają możliwości skorzystania z usług specjalistów. Często tez nie wiedza albo nie zdają sobie sprawy z faktu, jak wygląd i styl życia wpływa na nasze życie zawodowe i społeczne. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy oraz aktywizacja kobiet i podniesienie poziomu ich oceny, a także zachęcenie do ustawicznego rozwoju. Dzięki pomocy specjalistów Panie dowiedzą się, że nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby zadbać o swoje zdrowie i wygląd, a w kwestii ubioru nie chodzi tylko o metkę. Nawet najlepsza marka nie prezentuje się dobrze jeśli nie wiemy jak jej użyć i jak ją dostosować do naszego stylu. Takiego typu szkolenia są bardzo rzadko organizowane, a mogą mieć ogromny wpływ na życie zawodowe i społeczne.

III Wyjazd szkoleniowy 2 dni 
Zaplanowany wyjazd studyjny będzie formą szkolenia zorganizowaną w terenie. Podczas wyjazdu uczestnicy będę możliwością poznania tzw. dobrych praktyk, czyli projektów zrealizowanych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo zostaną pokazane przykłady możliwości wykorzystania walorów turystycznych, rekreacyjnych czy produktów lokalnych do celów komercyjnych (zarobkowych) oraz promocyjnych (działań promujących obszar zarówno w kraju, jak i za granicą). Poznanie działań zrealizowanych przez innych przedsiębiorców, rolników czy społeczników może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez uczestników projektu na swoich obszarach. Największą barierą w realizacji nowych działań czy inwestycji jest obawa, czy podołają wykonaniu zadania oraz niewiedza i brak wiary w siebie. Pokazanie uczestnikom przykładów tzw. Dobrych praktyk ma być dla nich motywacją i potwierdzeniem, że warto korzystać z możliwości, które pojawiają się przed nami.

Do programu można zgłaszać się jeszcze tylko dziś - czyli do 22 marca.
www.talenta.ziemiaprzemyska.pl/index.php
 
Paulina Janusz-Twardowska
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 16:26