Pozwolenie na budowę we wniosku na "modernizację"

Pozwolenie na budowę we wniosku na "modernizację"

Pytanie: Czy prawomocne pozwolenie na budowę – w przypadku inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – trzeba przedłożyć na etapie składania wniosku o pomoc? Czy możliwe będzie przedłożenie owego pozwolenia w ramach uzupełnienia do wniosku o pomoc, czy tez ewentualnie dopuszczalne będzie jego przedłożenie dopiero na etapie wniosku o płatność?

r e k l a m a

Odpowiedź:  Zgodnie z paragrafem 13. ust. 3 pkt. 11 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 roku do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymaganie przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje...

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii