StoryEditor

Państwo zapłaci za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo?

W Sejmie pojawił się projekt ustawy, która zakłada wypłatę odszkodowań z budżetu państwa za szkody spowodowane przez dzikie ptactwo. Zdaniem grupy posłów opozycji rolnikom należą się rekompensaty za utrzymywanie zwierząt dziko żyjących, żerujących na ich uprawach i w stawach hodowlanych. Straty z tego tytułu oszacowano nawet na 100 mln zł. rocznie.
01.03.2021., 10:03h

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniony został poseł Zbigniew Ziejewski z Koalicji Polskiej (PSL) ale jest to także inicjatywa, nie ujawnionych z nazwiska grupy posłów z klubów Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej oraz niezrzeszonych.

Istotą nowelizacji ustawy o ochronie środowiska jest uzupełnienie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działalnością gatunków będących pod ochroną, poprzez rozszerzenie zakresu o kategorię ptactwa prawnie chronionego.

Do listy proponuje się dopisać:

  • kormorany,
  • żurawie,
  • dzikie gęsi,
  • łabędzie,
  • krukowate.


Bezradny rolnik

W obecnym stanie prawnym brakuje regulacji umożliwiających wypłaty rekompensat rolnikom za straty spowodowane przez ptaki pozostające pod ochroną. Obowiązujące przepisy odnoszą się jedynie do żubrów, wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów (zawartych w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) oraz do dzików, łosi, jeleni, danieli i saren zakwalifikowanych w ustawie Prawo Łowieckie. Nie uwzględnione jest natomiast ptactwo.

- W ostatnim czasie rolnicy coraz częściej borykają się z problem szkód wyrządzonych w uprawach rolnych i stawach ho...

Pozostało 70% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 20:36